Gå til hovedindhold
Bliv medlem
abrejdsskade banner

Arbejdsskader

Arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade?

Ulykker
En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage.
For eksempel hvis du er ude på en opgave og falder og brækker benet.

Erhvervssygdomme
En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.
For eksempel hvis en fotograf udvikler PTSD efter længere tids udsendelse til krigsområder el.lign.

Bemærk: For at kunne modtage en erstatning for enten mén eller tab af erhvervsevne, skal skaden i første omgang være anerkendt som en arbejdsskade.

Rikke Ahm

VÆRD AT VIDE, HVIS DU HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE

Hvornår skal jeg/min arbejdsgiver anmelde en skade som en arbejdsskade?

Din arbejdsgiver skal anmelde en ulykke, der er sket på dit arbejde i løbet af 14 dage efter tilskadekomstdagen, hvis der er en antagelse om, at du kan have krav på ydelser efter loven - altså hvis skaden kan medføre et varigt men, nedsat erhvervsevne eller dækning af behandlingsudgifter.

Mindre skader, som ser ud til at gå over uden en længere tids sygemelding – eksempelvis blå mærker – skal ikke umiddelbart anmeldes, men må gerne blive det.

Det er vigtigt, at din skade anmeldes senest et år efter, at skaden er opstået. Hvis denne et-års frist overskrides, kan du risikere at miste retten til at modtage erstatning.

Hvordan anmelder man en arbejdsskade?

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken type skade, du skal anmelde, da anmeldelsesproceduren er forskellig for de to typer af arbejdsskader.

Ulykker
Er der tale om en ulykke på arbejdet, er din arbejdsgiver forpligtet til at anmelde skaden til sit forsikringsselskab. I første omgang er det forsikringsselskabet, som behandler sagen.

Forsikringsselskabet indhenter de relevante oplysninger om hændelsen og din skade og vurderer dernæst, om de skal behandle sagen, eller om din sag skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder skaden til forsikringsselskabet, kan du også selv anmelde den direkte til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver vil blive orienteret om anmeldelsen, idet Arbejdsmarkedets Erhvervssikring begynder at behandle sagen.

Erhvervssygdomme
Hvis der er tale om anmeldelse af en erhvervssygdom, er det din læge eller tandlæge, som skal anmelde skaden via den digitale løsning ESS, som ligger på virk.dk.

Du kan også selv anmelde en erhvervssygdom direkte til AES på deres hjemmeside

Jeg er selvstændig/freelancer: hvad gør jeg, hvis jeg er kommet til skade i forbindelse med mit arbejde?

Er du selvstændig, er det frivilligt, om du vil forsikre dig mod arbejdsskader. Hvis du vælger at tegne en forsikring, bliver du omfattet af Arbejdsskadesikringsloven.

Hvis ikke du har tegnet forsikring, er du ikke dækket af Arbejdsskadesikringsloven. DJ opfordrer derfor altid medlemmerne til at tegne forsikring for arbejdsskader mm. Læs mere om dine muligheder for at få en billig forsikring i kraft af dit DJ medlemskab 

Hvis du er freelancer og er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde for en kunde, kan du muligvis være omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, også selvom du ikke har tegnet en forsikring for selvstændige. Dette beror altid på konkret vurdering i AES. DJ opfordrer derfor til, at du som freelancer kontakter DJ's rådgivere, hvis du er kommet til skade i forbindelse med udførelse af arbejde for en kunde.

Læs mere om selvstændige og arbejdsskader

Hvem behandler min arbejdsskadesag?

I Danmark behandles sager, der skal vurderes ud fra Arbejdsskadesikringsloven hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der er en selvejende institution administreret af ATP.

Læs mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 

Hvad sker der, når sagen er anmeldt?

Når sagen er anmeldt, skal du holde øje med, om du modtager et kvitteringsbrev fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i din digitale post.

AES undersøger som det første, om skaden/sygdommen er en arbejdsskade — altså om skaden er omfattet af loven, eller om den bør afvises, da den ikke kan anerkendes som en arbejdsskade. AES indhenter i de fleste tilfælde en række oplysninger til brug i denne vurdering. Det kan være oplysninger fra din arbejdsgiver, læger, sygehuse, kommunen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Arbejdstilsynet m.fl..

Du vil derpå modtage en afgørelse fra AES med en vurdering af, om din sygdom eller skade er omfattet af loven og derfor kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Hvilke typer af erstatninger kan jeg modtage som følge af en arbejdsskade?

Hvis du har fået anerkendt din skade/sygdom som en arbejdsskade, har du måske mulighed for at få udbetalt erstatning. Der findes tre typer af erstatning:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Dækning af behandlingsudgifter

Godtgørelse for varigt mén
Der er mulighed for at blive tilkendt godtgørelse for varigt mén, hvis din skade er varig og har medført gener og ulemper i din dagligdag.

Bemærk, at der skal være tale om en méngrad på mindst fem procent for at kunne få udbetalt erstatning. AES fastsætter méngraden efter den såkaldte méntabel. Afgørelsen træffes på baggrund af dine oplysninger samt lægeoplysninger fra egen læge, speciallæge el.lign.

Vil du vide mere, kan du læse på AES’ hjemmeside:

Godtgørelse for varigt mén | AES.dk

Erstatning for tab af erhvervsevne
Hvis din arbejdsskade har påvirket din evne til at arbejde, er det muligt at få udbetalt erstatning for tabt erhvervsevne. Der findes en række krav, der skal opfyldes, for at kunne få udbetalt denne type erstatning.

Skaden skal være stabil (den skal ikke udvikle sig mere, og du skal være færdigbehandlet i sundhedssystemet).

Skaden/sygdommen skal endvidere vurderes at have medført minimum 15 procent nedsættelse af erhvervsevnen.

Vil du vide mere, kan du læse på AES’ hjemmeside: Erstatning for tab af erhvervsevne | AES.dk

Behandlingsudgifter
Hvis din arbejdsskade har medført udgifter til behandling, medicin og/eller transport til behandling kan der være mulighed for at få tilkendt dækning hertil. Du skal sende en kopi af dine kvitteringer til din arbejdsgivers forsikringsselskab, som indledningsvist vil vurdere, om de kan dække disse udgifter. Hvis ikke, kan de oversende denne del af sagen til AES, som da skal vurdere, hvilke udgifter, du kan få dækket.

Du skal derfor kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab, hvis du har spørgsmål til, hvilke typer af behandling loven dækker.

Hvordan klager jeg over en arbejdsskade?

Hvis du vil klage over AES’ afgørelse, kan du benytte dig af den digitale klageformular på AES’ hjemmeside: Klage | AES.dk

Husk, at AES skal have modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan læse mere om, hvordan AES behandler din klage her: Sådan behandler vi en klage | AES.dk

Hvordan kan DJ hjælpe mig i forbindelse med en arbejdsskade?

Du kan altid kontakte DJ, Afdelingen for Arbejdsliv, hvis du har behov for vejledning eller har spørgsmål i forbindelse med en potentiel arbejdsskadesag. En arbejdsskade bliver først en egentlig ”sag”, når den er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vi vil gerne hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til selve anmeldelsen.

Når sagen er anmeldt, har du mulighed for at give DJ tilladelse til at se dokumenterne i din sag i AES, så vi kan bistå dig undervejs i sagsbehandlingsprocessen. Du kan bruge DJ til generelle spørgsmål til processen, men også til mere konkret vejledning og rådgivning i netop din sag.

Når du har modtaget en afgørelse, kan vi hjælpe dig med at forstå afgørelsen og eventuelt klæde dig på til at anke sagen, hvis vi mener, afgørelsen er truffet på et forkert grundlag, eller der mangler oplysninger for, at din sag er belyst rigtigt.

Arbejdsskade banner

Vidste du at...

– det kan godt være en arbejdsskade, hvis du kommer til skade i forbindelse med et festligt arrangement på dit arbejde – for eksempel til en julefrokost!  

Læs eventuelt mere om Ankestyrelsens principafgørelse om denne form for ulykke.

Arbejdsskade banner

Vidste du at...

Stress ikke bliver anerkendt som en arbejdsskade?

Læs Ankestyrelsens svar på hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke.

Ramt af en arbejdsskade?

Kontakt altid din læge hurtigst muligt, hvis du er kommet til skade på dit arbejde.

Det er vigtigt for en potentiel arbejdsskadesag, at det fremgår af din journal, at du er kommet til skade, og at skaden er sket på dit arbejde.

Kontakt DJ hvis du har brug for hjælp til en evt arbejdsskadesag.

Skriv til Karriere og Trivsel for hjælp eller ring til vores kontor: 3342 8000