Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Find din tillidsrepræsentant og overenskomst

Tillidsrepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentant

Nick Brinch Nielsen

Mia Kristine Amigo Eriksen

Mette Fechtenburg Henriksen

Ellen Meldgaard Pedersen

Tillidsrepræsentant

Jakob Jørgensen

Trine Gregers Aagaard

Tillidsrepræsentant-suppleant

Jakob Jørgensen

Hovedtillidsrepræsentant

Lennart Sten

Aftale

Resumé

TV2/DANMARK A/S

Overenskomsten omfatter alle afdelinger af TV2 - herunder TV 2 Danmark, TV 2 News, og TV 2 Sport.

Overenskomstens løbetid
1.3.2018 – 28.2.2021

Basisløn
Basisløn

27.835 kr. om måneden. (28.075 kr. pr. 1.3.2019 og 28.375 kr. pr. 1.3.2020)

Personligt tillæg
Personligt tillæg

Personligt tillæg efter forhandling. Regulering årligt pr. 1.4 efter lokale lønforhandlinger (pr. 1.4 2018 er der i gennemsnit kr. 275 pr. medarbejder til fordeling ved almindelig forhandling, pr. 1.4. 2019 er der i gennemsnit 625 kr. pr. medarbejder og pr. 1.4. 2020 er der i gennemsnit 660 kr. pr. medarbejder).

Genetillæg
Genetillæg

Kl. 19-21 kr. 50 pr. time, kl. 21-24 kr. 70 pr. time, kl. 24-07 kr.150 pr. time. For arbejde lør-,/søn-/helligdag samt juleaftensdag, Nytårsaftensdag og Nytårsdag kr. 450 pr. arbejdsdag. (Tillægget for arbejde 24., 25. og 31. december samt 1. januar stiger pr. 1.3.2016 til 900 kr. pr. dag)

Arbejdstid
Arbejdstid

320 timer på 2 måneder

Overarbejde
Overarbejde

Afspadsering 1:1½

Ferie
Ferie

5 uger årligt. + 1 uges tjenestefrihed med løn for div. gener. Fri juleaftensdag og grundlovsdag

Ferietillæg
Ferietillæg

1% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat
Orlov/sabbat

2 ugers sabbat med løn for hvert 2 års ansættelse, bortset fra de første 2 år (kan dog tidligst afvikles efter seks års ansættelse). Adgang til orlov uden løn efter aftale.

Oplæring og uddannelse
Oplæring og uddannelse

Adgang til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt.

Pension
Pension

Til arbejdsmarkedspension indbetales 11% af arbejdsgiver og 4% af medarbejder af max. løn på 34.000 kr. pr. måned. (pr. 1.3.2019 max. 35.000 kr. pr. måned.  pr. 1.3.2020 max. 35.500 kr. pr. måned) 

Barselsorlov 
Barselsorlov 

For moderen: Normal løn (også adoption) i 8 uger før fødsel, 14 uger efter fødsel og derefter 14 uger yderligere.

For faderen: Normal løn (også adoption) i 2 uger efter fødsel og 12 uger fra den 14. uge efter fødslen.

Børns sygdom
Børns sygdom

Fri med løn i henhold til planlagt vagt på hjemmeboende barn under 14 års første sygedag + 7.4 timer på  anden sygedag.

Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarsel

Varslet er forlænget med 2 måneder både for den ansatte og for TV2/Danmark.

Arbejdsredskaber
Arbejdsredskaber

Spørg om lokale aftaler.

Senioraftale
Senioraftale

Senioraftale med mulighed for opsparing af sabbatuger med ret til afvikling umiddelbart op til pensionering.

TV2 supplerer opsparing med op til max. ti ekstra uger. Mulighed for aftale om nedsat tid med mulighed for at arbejde f. eks. halvtids-aftale med fuld tid i seks måneder og fri i seks måneder.  

Andre goder
Andre goder 

Mulighed for tilkøb af 7. friuge eller salg af 6. friuge. Ved tilkøb af 7. friuge kan beløbet afdrages resten af kalenderåret.