Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Find din tillidsrepræsentant og overenskomst

Aftale

Resumé

DR

Overenskomsten omfatter Danmarks Radio 

 

Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde samt teknisk arbejde i nyhedsproduktion og teknisk arbejde ved udførelse af selvstændig bearbejdning af programstoffet.

Overenskomstens løbetid: 1. juni 2020 til 31. maj 2023

Fastansatte og tidsbegrænset ansatte er omfattet af aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret udsendelsesstof m.m.

ikon løn
Basisløn:

Basisløn:
pr. 1. juni 2020: 28.320,52 kr.
pr. 1. juni 2021: 28.519,35 kr.
pr. 1. juni 2022: 28.718,19 kr.

ikon tillæg
Tillæg:

Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt gennem personlig forhandling.
Desuden mulighed for visse funktionstillæg.

ikon tillæg
Genetillæg:

Alle dage kl. 17 – 22 ydes 35 kr. pr. time.
Alle dage kl. 22 – 06 ydes 100 kr. pr. time.

Alle dage kl. 06 – 08 ydes 60 kr. pr. time


Fredag kl. 22 til mandag kl. 05, helligdage kl. 00 – 24 samt juleaftensdag kl. 12 – 00 ydes derudover 65 kr. pr. time.

Arbejdstimer i tiden kl. 24 – 06 tillægges 25 min. til afspadsering. Arbejdstimer i tiden 02-05 tillægges yderligere 5 minutter.

 

ikon arbejdstid
Arbejdstid:

37 timer pr. uge.

ikon overarbejde
Overarbejde:

Arbejdstiden opgøres over 2 måneder med en månedsnorm på 160 timer – evt. overarbejde afspadseres i forholdet 1 : 1½.

ikon ferie
Ferie:

5 ugers ferie årligt + 1 uges tjenestefrihed med løn (”kaos-uge”) + 5 feriefridage
Medarbejdere over 55 år har 6 ugers ferie.

ikon ferietillæg
Ferietillæg:

1½ % af den ferieberettigende løn udbetales 2 gange årligt, første gang med maj-lønnen for perioden januar-maj og anden gang med august-lønnen for den resterende periode juni-august.

 

ikon sabbat
Orlov/sabbat:

8 ugers sabbat med løn for hver 6 års ansættelse med sabbatydelse på 11.000 kr.

ikon efteruddannelse
Efteruddannelse:

Adgang til betalt efteruddannelse med løn efter ansøgning.

ikon pension
Pension:

10 % af arbejdsgiver og 5 % af medarbejder af basisløn, personligt tillæg og eventuelt funktionstillæg.
Pr. 1.januar 2019 hæves arbejdsgiverbidrag til 10,2%. 
 

ikon barsel
Barselsorlov m.v.:

Fastansatte og tidsbegrænset ansatte kvinder oppebærer fuld løn fra 8 uger før fødsel til og med 14 uger efter. Fastansatte og tidsbegrænset ansatte mænd/medmor oppebærer fuld løn i indtil 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen. Desuden har kvinder ret til 10 ugers fravær og mænd/medmor ret til 12 ugers fravær med fuld løn til placering efter den 14. uge og inden udgangen af den 46. uge

Efter aftale kan kvinder flytte 4 af de 8 ugers frihed før fødslen til afholdelse efter fødslen.

I perioder hvor der afvikles forældreorlov uden løn indbetaler DR fuldt pensionsbidrag.

Moderens partner i et registreret partnerskab har ret til fuld løn i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Tidsbegrænset ansatte hvis kontrakter udløber i orlovsperioden har mulighed for at få barselsstøtte fra DR på visse betingelser (se Bilag 6 i overenskomsten)

ikon barn syg
Børns sygdom:

Fuld løn på barns 1. og 2. sygedag efter anmodning til nødvendig pasning af sygt, mindreårigt hjemmeboende barn, når tjenesteforholdene tillader det.

ikon arbejdsredskaber
Arbejdsredskaber:

Spørg om lokale aftaler.

andre fode
Andre goder:

Seniorpolitik med mulighed for ferieforlængelse uden løn, fuldt pensionsbidrag fra 60-67 år ved efterløn eller mulighed for nedsat tid. Spørg i øvrigt om lokale aftaler.

Mulighed for fuld løn under plejeorlov, og i forbindelse med hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år.

 

Håndtryk
Andet

Fastansatte og tidsbegrænset ansatte er omfattet af aftale om videreudnyttelse af tjenstligt produceret udsendelsesstof m.m.

Overenskomsten omfatter journalistisk arbejde samt teknisk arbejde i nyhedsproduktion og teknisk arbejde ved udførelse af selvstændig bearbejdning af programstoffet.

Tillidsrepræsentanter

Log på med dit Mit DJ og se arbejdspladsens tillidsrepræsentant(er), suppleant(er) og arbejdsmiljørepræsentant(er).

DET KAN DU PÅ MIT DJ

  • Få overblik over dit medlemskab 
  • Til- og frameld fagbladet Journalisten
  • Opdatere dine kontaktoplysninger
  • Redigere din freelanceprofil


På sigt vil du få adgang til flere muligheder med dit login, fx enklere tilmelding til arrangementer og ansøgning om rettighedsmidler.

Ændringer til dit medlemskab?
Se, hvilke oplysninger du selv kan opdatere, eller hvem du skal kontakte 

BRUG FOR HJÆLP TIL LOG IND

Har du problemer med at logge ind? Kontakt os for hjælp på telefonnummer : 3342 8000

Vores telefontid er :

  • Mandag kl. 10-17
  • Tirsdag-fredag kl. 10-15

Se de opdaterede åbningstider også for julen her

Du er også velkommen til at skrive en mail til dj@journalistforbundet.dk. Skriv "Problemer med login" i emnefeltet.

 

GUIDE TIL LOG IND

Indtast din email og din adgangskode for at logge ind på Mit DJ.

Du skal bruge den emailadresse, du er registreret med hos DJ. Er du i tvivl om, hvilken email, du har opgivet til DJ, eller har du for nylig ændret emailadresse, kan du kontakte DJ på 33 42 80 00 eller skrive en mail til dj@journalistforbundet.dk. Skriv: Problemer med login i emnefeltet.

Har du glemt din adgangskode, kan du nulstille den, når du logger på.