Gå til hovedindhold
Bliv medlem

FIND OVERENSKOMST

FIND DIN OVERENSKOMST PÅ LISTEN HERUNDER

Aftale

Resumé

Berlingske

Overenskomsten omfatter:

Berlingske, B.T., Weekendavisen A/S samt digitale udgivelser i tilknytning til disse. Scanpix. 

 

Overenskomstens løbetid:

1.3.2020 - 28.2.2023

Grundløn
Grundløn

1. marts 2020: 26.645 kr. pr. måned
1. marts 2021: 27.045 kr. pr. måned
1. marts 2022: 27.445 kr. pr. måned

Tillæg
Tillæg

Personligt tillæg efter forhandling. Reguleres årligt pr. 1. april ved lokale lønforhandlinger.

Genetillæg
Genetillæg

For arbejde på søn- og helligdage samt lørdage ydes et tillæg på kr. 578,10 pr. (pr. 1.3.21 kr. 587,35 og pr. 1.3.22 kr. 596,75.)

For arbejde i tidsrummet fra kl. 19 til 01 og i tidsrummet fra kl. 06 til 07 betales et  genetillæg  pr. påbegyndt time på kr. 30,40 (pr. 1.3.21  30,90 kr. og pr. 1.3.22 kr. 31.40)

For arbejde i tidsrummet fra  kl. 01 til 06 betales et tillæg  på 209,75 kr. i timen (pr. 1.3.2021 213,10 kr. og pr. 1.3.2022 kr. 216, 50) dog maksimalt 578,10 kr. pr. vagt (pr. 1.3.2021 587,35 kr. og pr. 1.3.2022 596,75 kr.)

Falder en del af den faste arbejdstid mellem 01.00 og 06.00 ydes et ekstra fridøgn for hver to arbejdsuger.

Arbejdstid
Arbejdstid

37 timer om ugen.

Overarbejde
Overarbejde

1:1½ (Første 37 timer i flexbank 1:1)

Flexdage: Ret til fem årlige fridage til dækning af mindre uopgjort overarbejde.

Ferietillæg
Ferietillæg

1,5 % af den ferieberettigede løn.

Orlov/sabbat
Orlov/sabbat

Ret til ulønnet orlov efter tre års ansættelse.

Efteruddannelse
Efteruddannelse

Adgang til 1 uges efteruddannelse hvert år.
Ikke anvendt tid kan overføres til følgende kalenderår. Det kan dog højst opsamles 3 uger.

Pension
Pension

Virksomheden 8,6 og medarbejderen 6,3 af den pensionsgivende løn. (grundløn og personligt tillæg).

Barsel
Barsel

Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-38 efter fødsel til hver af forældrene.

Børns sygdom
Børns sygdom

Fri med løn for hjemmeboende barn under 14 års første sygedag.
1 uges frihed i forbindelse med hospitalsindlæggelse af hjemmeboende barn under 14 år.

Andre goder
Andre goder

Spørg om lokalaftale.