Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Ansattes overdragelse af rettigheder

Er du ansat som lønmodtager, overdrager du i et vist omfang rettighederne til dine værker til arbejdsgiveren.

Omfanget af denne overdragelse afhænger af dit ansættelsesforhold. Bestemmelser om ophavsret kan stå både i en overenskomst eller i din ansættelseskontrakt. Mange medlemmer har hverken en overenskomst eller en ansættelseskontrakt, som indeholder bestemmelser om ophavsret - men overdrager alligevel udnyttelsesretten til værker skabt i ansættelsesforhold i et vist omfang.

Du er omfattet af en overenskomst

Er du omfattet af overenskomst, kan overenskomsten indeholde en bestemmelse om overdragelse af dine værker til din arbejdsgiver.

Regulerer overenskomsten spørgsmålet om ophavsret, vil det være her, du skal starte, når du skal undersøge, om din arbejdsgiver (eller du selv) må udnytte dit værk på en bestemt måde. DJ har indgået overenskomster med en række medier. Overenskomsten kan være suppleret af en videreudnyttelsesaftale, som du også kan finde under overenskomst-linket.

De fleste overenskomster på dagbladene og på tv-området regulerer spørgsmålet om ophavsret. Overenskomsten på det offentlige område er derimod tavs om ophavsret.

Indeholder overenskomsten ingen bestemmelse om ophavsret, kan omfanget af overdragelse af ophavsret være fastsat i din individuelle ansættelseskontrakt.

Du har en individuel aftale om overdragelse

Du og din arbejdsgiver kan også have aftalt omfanget af overdragelse af dine værker individuelt, typisk i din ansættelseskontrakt. Det vil således være denne aftale (evt. sammen med en overenskomst og/eller videreudnyttelsesaftale), som vil være styrende for bedømmelsen af omfanget af overdragelsen.

Det er vigtigt, at du indgår en aftale omkring udnyttelse af dine værker, hvis du ikke er dækket af en overenskomst. På denne måde kan du holde snor i, hvad din arbejdsgiver bruger dit værk til, og sikre dig, at du får en vis ekstra betaling ved videreudnyttelse.

DJ kan selvfølgelig hjælpe dig med at indgå en sådan aftale, så du får de bedst mulige vilkår. DJ har udarbejdet en række tekstforslag til freelancere, som du kan finde inspiration i.

Du er ikke omfattet af nogen aftaler om overdragelse

Er du hverken omfattet af en overenskomst eller en individuel aftale om ophavsret, vil ophavsretten til dine værker dog alligevel overgå til arbejdsgiveren i et vist omfang. Dette gælder dog kun de værker, som du skaber som led i dit ansættelsesforhold. Arbejdsgiveren opnår også kun rettighederne til dine værker i det omfang, det er nødvendigt, for at din arbejdsgiver kan udøve sin sædvanlige virksomhed.

Forståelsen af begrebet ”sædvanlig virksomhed” varierer fra arbejdsgiver til arbejdsgiver og kan ændres i løbet af dit ansættelsesforhold. Det er nemlig arbejdsgiverens virksomhed på tidspunktet for værkets frembringelse, der skal lægges til grund ved denne vurdering. Protesterer du ikke over for din arbejdsgiver, når denne iværksætter nye udnyttelser af dine værker, kan du risikere, at din passivitet medfører, at disse udnyttelser bliver anset som en sædvanlig del af arbejdsgiverens virksomhed og dermed overdraget til arbejdsgiveren.

Som udgangspunkt kan arbejdsgiveren ikke sælge dit værk med henblik på videreudnyttelse. Dette gælder dog ikke hos visse arbejdsgivere, fx i tv-produktionsselskaber, hvor videresalg til tv-stationer udgør hele forretningsgrundlaget.

Du er tidsbegrænset eller projektansat

Mange af DJ's medlemmer er ansat på en tidsbegrænset kontrakt, ansat til kun at udføre en bestemt opgave eller på en anden måde mere løst tilknyttet arbejdsgiveren.

DJ anbefaler i særlig grad, at du — hvis du er ansat på en af disse måder — sikrer dig, at omfanget af overdragelsen af dine ophavsrettigheder til din arbejdsgiver bliver fastlagt i en individuel aftale, fx din ansættelseskontrakt. Dette gælder selvfølgelig ikke, hvis du er omfattet af en overenskomst, der omhandler spørgsmålet.

Er du ansat på en af disse måder, kan du nemlig befinde dig i en gråzone, hvis du ikke er omfattet af en overenskomst eller en individuel aftale, der indeholder bestemmelser om ophavsret.

Befinder du dig i denne gråzone, beror spørgsmålet om overdragelse af ophavsrettigheder på en konkret vurdering. I visse ansættelsesforhold vil ophavsretten til dine værker overgå til arbejdsgiveren i samme omfang som fastansatte uden aftaler om overgang af ophavsrettigheder (se ovenfor under afsnittet "Ingen aftale om overdragelse"). I andre tilfælde vil omfanget af overdragelsen skulle fastsættes på samme måde som for freelancere (se afsnittet "Ingen eller uklar aftale" i Freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder).

Genbrug og gensalg

Har du overdraget udnyttelsesrettighederne til dine værker, kan du i et vist omfang selv genbruge eller gensælge værkerne. Det nærmere omfang af din adgang til genbrug og gensalg afhænger af først og fremmest af, om du har overdraget rettighederne som ansat eller freelancer. Læs mere om genbrug og gensalg.

Aktivering af de eksklusive mandater

DJ’s hovedbestyrelse kan beslutte at aktivere de eksklusive mandater. Det indebærer, at det kun er DJ, der på dine vegne kan forhandle og indgå aftaler om ophavsret og brug af visse af dine rettigheder. Se, hvor de eksklusive mandater er aktiveret.

Stadig i tvivl?

Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdsgiver har ret til at udnytte dine værker på en bestemt måde, eller har du opdaget, at rettighederne til dit værk bliver krænket, bør du straks kontakte din TR eller DJ.

Er du freelancer, kan du læse mere om overdragelse af dine ophavsrettigheder i Freelanceres overdragelse af ophavsrettigheder.

 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk