Gå til hovedindhold

Aktivitetspuljen

Enkeltpersoner, netværk, kredse, specialgrupper og -foreninger kan søge om økonomisk tilskud til faglige aktiviteter gennem DJ’s aktivitetspulje.

DJ lægger vægt på, at aktiviteten involverer og engagerer andre medlemmer af DJ - også gerne på tværs af eksisterende grupper i DJ.

Der er afsat 415.000 kr. til aktivitetspuljen i indeværende år. 

Krav til ansøgning

I din ansøgning skal det tydeligt fremgå, at midlerne går til projekter, mødeaktiviteter og andre former for netværk, som ellers ikke vil blive gennemført. I ansøgningen skal du vurdere, hvor mange DJ medlemmer der får gavn af aktiviteten.

Du skal vedlægge et budget i din ansøgning. Budgettet skal indeholde størrelsen af evt. deltagerbetaling. Hvis du ansøger for en kreds, specialgruppe eller –forening, er der krav om medfinansiering.

Hvis du modtager støtte fra aktivitetspuljen, skal den faglige aktivitet enten gennemføres under DJ’s brand, ellers skal støtten fra DJ nævnes i omtalen.

Tidsfrist

Du skal indsende din ansøgning senest én måned før aktiviteten, så DJ’s forretningsudvalg kan nå at behandle ansøgningen. 

Sådan søger du 

Du skal ansøge online ved at udfylde formularen nedenfor. Det er en forudsætning for evt. støtte at der senest 1 måned efter arrangementet indsendes en evaluering incl. dokumentation for udgifter, som DJ har ydet tilskud til. Evalueringen skal som minimum indeholde deltagerantal, om projektet levede op til arrangørernes forventninger, en vurdering af arrangementets gavn for DJ’s medlemmer og endelig om der er vundet erfaringer, som andre kan drage nytte af.

Evaluering af aktivitet

Når aktiviteten er gennemført, er du forpligtet til at udarbejde en evaluering, der indeholder dokumentation for udgifter, som DJ har ydet tilskud til. 

Din evaluering skal som minimum indeholde deltagerantal, en beskrivelse af, om aktiviteten levede op til forventningerne, en vurdering af dens gavn for DJ’s medlemmer og endelig hvilke erfaringer du har gjort dig som følge af aktiviteten.

Evalueringen skal indsendes senest én måned efter aktivitetens afholdelse.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til udviklingschef Per Nielsen eller tlf. 3342 8000.

OBS. Husk at indsende budget og evt. relevante bilag pr. mail til aktivitetspulje@journalistforbundet.dk mærket aktivitetens navn og afsender.

Det er en forudsætning for evt. støtte, at du senest én måned efter arrangementet indsender en evaluering, der indeholder dokumentation for udgifter, som DJ har ydet tilskud til.

Din evaluering skal som minimum indeholde deltagerantal, en beskrivelse af, om projektet levede op til forventningerne, en vurdering af arrangementets gavn for DJ’s medlemmer og endelig hvilke erfaringer du har gjort dig som følge af arrangementet.

Søg aktivitetspulje:

Herunder hvor mange DJ medlemmer, der kan få gavn af arrangementet

Fandt du den information du søgte