Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Aktivitetspuljen

Enkeltpersoner, netværk, kredse, specialgrupper og -foreninger kan søge om økonomisk tilskud til faglige aktiviteter gennem DJ’s aktivitetspulje.

DJ lægger vægt på, at aktiviteten involverer og engagerer andre medlemmer af DJ - også gerne på tværs af eksisterende grupper i DJ.

Der er afsat 270.000 kr. til aktivitetspuljen for 2019.

Krav til ansøgning

I din ansøgning skal det tydeligt fremgå, at midlerne går til projekter, mødeaktiviteter og andre former for netværk, som ellers ikke vil blive gennemført. I ansøgningen skal du vurdere, hvor mange DJ medlemmer der får gavn af aktiviteten.

Du skal vedlægge et budget i din ansøgning. Budgettet skal indeholde størrelsen af evt. deltagerbetaling. Hvis du ansøger for en kreds, specialgruppe eller –forening, er der krav om medfinansiering.

Hvis du modtager støtte fra aktivitetspuljen, skal den faglige aktivitet enten gennemføres under DJ’s brand, ellers skal støtten fra DJ nævnes i omtalen.

Tidsfrist

Du skal indsende din ansøgning senest én måned før aktiviteten, så DJ’s forretningsudvalg kan nå at behandle ansøgningen. 

Sådan søger du 

Du skal ansøge online ved at udfylde formularen nedenfor. Det er en forudsætning for evt. støtte at der senest 1 måned efter arrangementet indsendes en evaluering incl. dokumentation for udgifter, som DJ har ydet tilskud til.

Evaluering af aktivitet

Når aktiviteten er gennemført, er du forpligtet til at udarbejde en evaluering, der indeholder dokumentation for udgifter, som DJ har ydet tilskud til. 

Din evaluering skal som minimum indeholde deltagerantal, en beskrivelse af, om aktiviteten levede op til forventningerne, en vurdering af dens gavn for DJ’s medlemmer og endelig hvilke erfaringer du har gjort dig som følge af aktiviteten.

Evalueringen skal indsendes senest én måned efter aktivitetens afholdelse.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til os på aktivitetspulje@journalistforbundet.dk eller tlf. 3342 8000.

OBS. Husk at indsende budget og evt. relevante bilag pr. mail til aktivitetspulje@journalistforbundet.dk mærket aktivitetens navn og afsender.

Søg aktivitetspulje:

Herunder hvor mange DJ medlemmer, der kan få gavn af arrangementet
Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.

Rasmus Degnbol

FAGLIGE ARRANGEMENTER

Her har vi samlet en oversigt over alle DJ's faglige arrangementer, som løbende bliver opdateret.

FAGLIGT NETVÆRK

DJ er funderet i netop dit fag.

Uanset hvilken faggruppe du tilhører, faciliterer DJ faglige netværk landet over og dækker de forskellige fagområder.

Her kan du som medlem møde andre som dig, videndele og socialisere i præcis det omfang, du har behov for og lyst til.

Vi faciliterer ligeledes en mentorordning, hvor du kan melde dig på som enten mentor eller mentee og på den måde få personlig kollegial sparring.

Jakob Nielsen

BLIV MEDLEM

Få karriererådgivning, unikke kurser og juridisk hjælp gennem dit professionelle liv i medie- og kommunikationsbranchen.