Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Aktivitetspuljen

Enkeltpersoner, netværk, kredse, specialgrupper og -foreninger kan søge om økonomisk tilskud til faglige aktiviteter gennem DJ’s aktivitetspulje.

DJ lægger vægt på, at aktiviteten involverer og engagerer andre medlemmer af DJ - også gerne på tværs af eksisterende grupper i DJ.

Aktivitetspuljen støtter ikke rusture, introture eller lignende.

Aktivitetspuljen er på ca. 300.000 kr. om året.

Krav til ansøgning

I din ansøgning skal det tydeligt fremgå, at midlerne går til projekter, mødeaktiviteter og andre former for netværk, som ellers ikke vil blive gennemført. I ansøgningen skal du vurdere, hvor mange DJ-medlemmer der får gavn af aktiviteten.

Du skal vedlægge et budget i din ansøgning. Budgettet skal indeholde størrelsen af evt. deltagerbetaling. Hvis du ansøger for en kreds, specialgruppe eller -forening, er der krav om medfinansiering.

Hvis du modtager støtte fra aktivitetspuljen, skal den faglige aktivitet enten gennemføres under DJ’s brand, ellers skal støtten fra DJ nævnes i omtalen.

Udbetaling af midler

Midlerne overføres til ansøger, når der er indsendt dokumentation for udgifterne, som DJ har ydet tilskud til. Der kan ikke forudbetales en sum og eftersendes dokumentation.

Tidsfrist

Du skal indsende din ansøgning senest én måned før aktiviteten, så DJ’s forretningsudvalg kan nå at behandle ansøgningen. 

Sådan søger du

Du skal ansøge online ved at udfylde formularen nedenfor. 

Evaluering af aktivitet

Når aktiviteten er gennemført, er du forpligtet til at udarbejde en evaluering, der som minimum skal indeholde deltagerantal, en beskrivelse af, om aktiviteten levede op til forventningerne, en vurdering af dens gavn for DJ’s medlemmer og endelig, hvilke erfaringer du har gjort dig som følge af aktiviteten.

Evalueringen skal indsendes senest én måned efter aktivitetens afholdelse.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til os på aktivitetspulje@journalistforbundet.dk eller tlf. 3342 8000.

OBS. Husk at indsende budget og evt. relevante bilag pr. mail til aktivitetspulje@journalistforbundet.dk mærket aktivitetens navn og afsender.

Søg aktivitetspulje:

Herunder hvor mange DJ medlemmer, der kan få gavn af arrangementet
DJ's privatlivspolitik Når du trykker ”send”, vil DJ behandle de personoplysninger, som vi modtager af dig, som beskrevet  i DJ's privatlivspolitik
Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk