Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ekstraordinært delegeretmøde 2019

På begæring fra 317 medlemmer, der via en underskriftsindsamling har ønsket et ekstraordinært delegeretmøde, indkalder DJ’s hovedbestyrelse til ekstraordinært delegeretmøde.

Mødet foregår søndag den 24. november kl. 11.45 i DGI Byen i København. 

I henhold til DJ’s vedtægter er det de samme delegerede, der blev valgt til det ordinære delegeretmøde i april 2019, som får adgang til det ekstraordinære delegeretmøde. DJ-medlemmer, der ikke var delegeret, har også mulighed for at deltage med taleret, men ikke med stemmeret.

Har du spørgsmål vedrørende det ekstraordinære delegeretmøde, kan du sende en mail til dm@journalistforbundet.dk 
 

KOM MED TIL EKSTRAORDINÆRT DELEGERETMØDE  - FRIST 1. NOVEMBER

Bemærk: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig - hverken som delegeret eller ikke-delegeret. Tilmeldingsfrist var den 1. november 2019.

Delegerede
Var du valgt som delegeret til det ordinære delegeretmøde i april, er du ligeledes delegeret nu. Alle delegerede har modtaget en mail med link til tilmelding.  

Ikke-delegerede 
Vær opmærksom på, at du selv skal betale for mødedeltagelsen og evt. overnatning. Transporten til mødet vil ikke blive refunderet. 
Se også praktisk viden om ekstraordinært delegeretmøde

Jonas Ahlstrøm

PRAKTISK VIDEN OM EKSTRAORDINÆRT DELEGERETMØDE

Find svar på de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med det ekstraordinære delegeretmøde.

 

 

Jonas Ahlstrøm

KANDIDATER TIL HB OG FORMANDSKAB

Der er valg til både hovedbestyrelsen og formandskabet. Kandidatlisten offentliggøres løbende på DJ's hjemmeside. 

 

 

DAGSORDEN

Hovedbestyrelsen har vedtaget følgende dagsorden for ekstraordinært delegeretmøde søndag den 24. november 2019:

1. Valg af dirigenter
2. Nedsættelse af valgudvalg
3. Hovedbestyrelsens beretning, debat og afstemning
4. Valg:
a. Formand
b. Næstformand
c. 13 medlemmer af hovedbestyrelsen
d. 6 suppleanter til hovedbestyrelsen
e. Eventuelt valg af faglig revisor og faglig revisorsuppleant*
f. Eventuelt valg til Ophavsretsfondens bestyrelse*

*) Hvis der sker ændringer i sammensætning af formandskab eller HB, kan det iflg. vedtægterne være nødvendigt at gennemføre valg til faglig revisor, faglig revisorsuppleant eller Ophavsretsfondens bestyrelse

Jonas Ahlstrøm

DJ baggrund

Mødet holdes i CPH Conference i DGI Byen