Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Spørgsmål og svar om Medieaftalen for journalistik

Hvad er Medieaftalen (tidligere O-aftalen) for journalistik? Hvad omfatter den, og hvordan kan du bruge dem? Få svar på de mest stillede spørgsmål om aftalen her.

Hvem omfatter den?

Freelancejournalister, der arbejder for organisationer/blade/private virksomheder, som har tiltrådt aftalen for journalistik.

Nedenstående blade/organisationer har tiltrådt Medieaftalen der gælder fra 2023 til 2025:

Blad, Organisation:

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner: Kommunernes Landsforening

Service: Dansk Funktionærforbund

Spejlet: Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund

HK Handelsbladet: HK Handel

Ugeskrift for Læger: Den Alm. Danske Lægeforening

Kost, Ernæring og Sundhed

Boligen: BL - Danmarks Almene Boliger

Beboerbladet: BL - Danmarks Almene Boliger

HK Statsbladet: HK Stat

Teknikeren: Teknisk Landsforbund

Lægesekretær Nyt: Dansk Lægesekretærforening - HK

Journalisten: Dansk Journalistforbund

Journalistforbundet.dk: Dansk Journalistforbund

HK/Privatbladet: HK Privat

Socialrådgiveren: Dansk Socialrådgiverforening

Blik og Rør: Blik- og Rørarbejderforbundet, aug. 2017

HK Kommunalbladet: HK Kommunal

CO-Magasinet: CO-Industri

Substans: Fødevareforbundet NNF

Socialpædagogen, Socialpædagogernes Landsforbund

Sygeplejersken, Forkant: Dansk Sygeplejeråd

Offentlig Ledelse: HK/Kommunal, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening

Tandlægebladet: Dansk Tandlægeforening

FOA - Social- og Sundhedsafdelingen

Herudover har Videncenter for Arbejdsmiljø indgået en aftale på lignende vilkår. 

Tiltrædelser til O-aftalen via overenskomst:

Landbrugsmedierne

Hvad er timesatsen?

Minimumstimesatsen for journalistik er 794 kr. med mulighed for at forhandle sig til et tillæg for specialviden på 217 kr. pr. time. Der er derudover også en særlig timetakst på 1.005 kr. for undervisning og AV-produktion.

Hvad nu hvis jeg har forhandlet mig til en bedre timesats?

Timesatsen er en minimumssats, så du er selvfølgeligt berettiget til at fastholde den sats du har aftalt.

Hvornår aftales prisen for en specifik opgave?

Medieaftalerne er baseret på det udgangspunkt, at man aftaler omfang og pris på forhånd, i det omfang det er muligt.

Er jeg berettiget til betaling for arbejde på særlige tidspunkter?

Hvis du er bestilt til at udføre arbejdet om aftenen, natten eller i weekenden, så indeholder Medieaftalerne bestemmelser om ulempetillæg. Du er ikke berettiget til disse tillæg, hvis det er din egen planlægning, der gør, at du arbejder på disse tidspunkter.

Er jeg berettiget til feriegodtgørelse ud over den aftalte opgaves pris?

Ja.

Hvornår skal der betales for en udført opgave?

Hvis intet andet er aftalt så skalder betalessenest 14 dage efter, at regningen er modtaget. Der kan aftales, at betaling skal falde tidligere eller senere, men så skal det fremgå af din aftale.

Hvad må mit leverede materiale anvendes til?

Materiale leveret i henhold til Medieaftalerne må anvendes på tryk, på web og sociale medier under forudsætning af, at disse er underlagt samme redaktionelle ledelse/organisation.Bladet/organisationen har syv dage fra den første offentliggørelse til at publicere materialet på de forskellige platforme. Publicering derefter skal aftales og afregnes særskilt.

Hvad sker der hvis jeg er uenig med min kunde?

Medieaftalerne indeholder en konflikløsningsbestemmelse, hvor man skal forsøge at løse konflikten mellem parterne ved forhandling og med repræsentation fra overenskomstparterne.

DJ har lavet overenskomster og kollektive aftaler for freelancere med en række organisationer og mediearbejdspladser.

Se alle overenskomster: Overenskomster for freelancere

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk