Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

FAQ til ekstraordinært delegeretmøde 2019

Her finder du svar på de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med det ekstraordinære delegeretmøde søndag den 24. november.

Praktisk information om

Hvor og hvornår holdes det ekstraordinære delegeretmøde?

Det ekstraordinære delegeretmøde holdes i DGI-byen i København, d. 24. november 2019 kl. 11:45 – 18:00.

 

Hvad er dagsorden?

DAGSORDEN

Hovedbestyrelsen har vedtaget følgende dagsorden for ekstraordinært delegeretmøde søndag den 24. november 2019:

1. Valg af dirigenter
2. Nedsættelse af valgudvalg
3. Hovedbestyrelsens beretning, debat og afstemning
4. Valg:
a. Formand
b. Næstformand
c. 13 medlemmer af hovedbestyrelsen
d. 6 suppleanter til hovedbestyrelsen
e. Eventuelt valg af faglig revisor og faglig revisorsuppleant*
f. Eventuelt valg til Ophavsretsfondens bestyrelse*

*) Hvis der sker ændringer i sammensætning af formandskab eller HB, kan det iflg. vedtægterne være nødvendigt at gennemføre valg til faglig revisor, faglig revisorsuppleant eller Ophavsretsfondens bestyrelse

Hvem kan deltage?

Delegerede
Delegerede, der er valgt til det ordinære delegeretmøde i april 2019, kan deltage som delegerede med tale- og stemmeret. 

Ikke-delegerede
Øvrige medlemmer kan deltage med taleret, men ikke stemmeret. Der er egenbetaling ved deltagelsen, som betales ved tilmelding. Derudover kommer udgiften til transport. 
 

Hvem er delegerede?

Vedtægternes bilag 5, §6, stk. 4 siger: valgene gælder, indtil nye valg foretages forud for det næste ordinære delegeretmøde.

Det er derfor de delegerede fra april 2019, der er delegerede ved det ekstraordinære delegeretmøde. Ved frafald af delegerede, indkaldes de valgte suppleanter i den prioritet, som de er angivet med.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Delegerede
Hvis du er delegeret, har du d. 11. oktober modtaget en mail med link til tilmelding.

Ikke-delegerede
Ønsker du at deltage i mødet, og er du ikke valgt som delegeret, kan du tilmelde dig via vores hjemmeside.

Tilmeldingen er personlig. Vi refunderer deltagergebyret fratrukket 100 kr. til administration ved afbud indtil den 1. november. Herefter refunderes deltagergebyret ikke.

Tilmeldingsfrist er d. 1. november

Hvornår er der frist for tilmelding?

Der er frist for tilmelding d. 1. november 2019. 

 

Transport for delegerede

Du skal selv sørge for transport til mødet. For delegerede dækker DJ udgifter svarende til billigste offentlige transport. Delegerede med mere end 4 timers rejsetid hver vej tilbydes en overnatning fra lørdag til søndag. 

Vi kan foreslå følgende transportmuligheder, hvor det vil være muligt at nå frem til mødet samme dag, når man bor længere væk:

Aalborg – København
Tog: 06.46 med ankomst 11.08

Fly: 08.55 med ankomst 09.40 og videre med Øresundstoget til Hovedbanegården (499 kr.)

Aarhus – København
Tog: 08.14 med ankomst kl. 11.08
Fly: 06.40 med ankomst 07.20 og videre med Øresundstoget til Hovedbanegården (508 kr.)

Esbjerg – København
Tog: 08.08 med ankomst kl. 11.08

Rønne – København
Bornholmerbussen: 06.30 med ankomst 09.30 (219 kr.)
Fly: 09.20 med ankomst kl. 10.00 og videre med Øresundstoget til Hovedbanegården (395 kr.)

Vi opfordrer til at købe DSB Orange billetter. Den 17. oktober åbner DSB for sine DSB Orange billetter, hvor man kan rejse for max. 99 kr. på lørdage og søndage.

Transport for ikke-delegerede

Transportudgifterne refunderes ikke af DJ for ikke-delegerede. Det vil sige at udover egenbetaling for selve mødedeltagelsen, skal man som ikke-delegeret også betale transportudgifterne.

Hvad dækker ikke-delegeredes egenbetaling?

Ikke-delegerede dækker selv udgifterne til mødedeltagelsen.

Prisen på 540 kr. dækker den konferencemødepakke, som DJ betaler pr. deltager til DGI Byen. Prisen inkluderer vand, thé og kaffe ad libitum, formiddagssnack, sandwich og en vand til frokost samt eftermiddagssnack.

Kan jeg følge med hjemmefra?

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på mødet, kan du holde dig orienteret om hovedbestyrelsens beretning og valg til både formandskab og hovedbestyrelse på DJ's hjemmeside.

Fagbladet Journalisten vil ligeledes dække det ekstraordinære delegeretmøde.

Mødet streames ikke.

 

Jeg er delegeret, men har ikke modtaget en mail om tilmelding

Hvis du er delegeret, men ikke har modtaget en tilmeldingsmail, kan det skyldes, at den ligger i dit spam-filter. Bemærk at mailen kommer fra Conference Manager.

Hvis det ikke er tilfældet, bedes du rette henvendelse til DJ på dm@journalistforbundet.dk

Jeg er delegeret, men må melde afbud

Hvis du er valgt som delegeret, men er forhindret i at deltage, må du meget gerne allerede nu melde afbud via mail til dm@journalistforbundet.dk 

DJ sørger for at indkalde eventuelle suppleanter. 

Har du spørgsmål vedrørende det ekstraordinære delegeretmøde, kan du sende en mail til dm@journalistforbundet.dk 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk