Puk Damsgård vinder Cavlingprisen 2015

Puk Damsgård vinder Cavlingprisen 2015 for sine indsigtsfulde, modige og menneskelige reportager fra konfliktfyldte områder i Mellemøsten samt for bogen "Ser du månen, Daniel".

Læs mere...

Foto: Jakob Carlsen

Arkiv over prismodtagere

Del:
Her finder du listen over tidligere Cavlingprismodtagere.

2015 Puk Damsgård

DR
For for sine indsigtsfulde, modige og menneskelige reportager fra konfliktfyldte områder i Mellemøsten samt for bogen "Ser du månen, Daniel".  

2014 Morten Pihl

Jyllands-Posten
For artikelserien "Lægernes store tag selv-bord"

2013 Michel Klint, Jeppe Gaardbo, Frederik Brun Madsen, Søren Kristensen og Steen Jensen

Danmarks Radio
For deres tv-dokumentarserie "I Skattely", der afdækker internationale problemer med virksomheders skattely.

2012 Asbjørn With

Nordjyske Medier
For i over 100 artikler at have kulegravet Rebild Kommunes svigt i sager om sexmisbrug, tvangsfjernelser og hjælp til handicappede.

2011 Ulrik Dahlin og Anton Geist

Information
Prisen er givet for journalisterners mere end 100 artikler, hvori de har påvist, hvordan op mod 500 unge statsløse systematisk fik frataget deres ret til dansk statsborgerskab i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

2010 Lars Nørgaard Pedersen Asger Westh og fotograf Stine Larsen

Morgenavisen Jyllands-Posten
Prisen er givet for featureserien ”Hjem fra krigen” et tankevækkende indblik i fysisk og psykisk lemlæstede soldaters tilværelse, efter at de er vendt hjem fra krig. Med brug af reportager, interview og klassiske nyhedshistorier afdækker serien, at der er behov for et bedre beredskab til at håndtere soldaternes sår på krop og sjæl.

2009 Journalist Jesper Tynell

DR
For i Orientering på P1 at dokumentere, hvordan tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og hans ministerium brød loven, bestilte misvisende tal, slettede belastende dokumenter og vildledte Folketinget.

2008 Journalisterne Morten Frich, Morten Crone og Jesper Woldenhof og fotojournalist Erik Refner

Berlingske Tidende
Med afsæt i en konkret sag om politisvigt har de i deres dagsordensættende, flermediale serie ”Forbrydelsen” påvist store mangler i den ellers stort opreklamerede politireform.

2007 Journalist Peter Øvig Knudsen

Prisen gives for Peter Øvig Knudsens bøger om Blekingegadebanden, hvor han med klassisk, undersøgende journalistik, nøgtern skrivestil og gennemsigtigt kildemateriale har leveret vigtig indsigt i en del af den danske venstrefløjs aktiviteter i 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne. Bøgerne om Blekingegadebanden er et stykke perspektiveret og velfortalt nutidsarkæologi, som viser, hvor langt en gruppe mennesker vil gå for at nå et politisk mål.

2006 Journalist Olav Hergel og fotojournalist Miriam Dalsgaard

Politiken
Prisen gives for deres artikelserie fra asylcentret Kongelunden ved København om de forhold, som flygtninge - og især deres børn - lever under. Med deres registrerende, indtrængende stil og i et tæt samspil mellem tekst og billeder har de bragt børnenes skæbner til offentlighedens kendskab.

2005 Journalisterne Christian Andersen og Michael Klint

DR
Prisen gives for deres DR-dokumentar "Hævet over mistanke", sendt på DR1 9. novemer 2005 - en sjældent velfortalt tv-historie, som understreger vigtigheden af undersøgende og samfundsrelevant journalistik i en tid, hvor flygtige og let fordøjelige udsendelser præger en stor del af sendefladerne på dansk tv.

2004 Miki Mistrati og Thomas Stokholm samt journalisterne Jeppe Facius og Anders-Peter Mathiasen

Barstard Film og Ekstra Bladet
Prisen gives for deres grundige, vedholdende og væsentlige indslag i TV2 og artikler i Ekstra Bladet i den såkaldte Dan Lynge-sag.

2003 Charlotte Aagaard og Jørgen Steen Nielsen samt Bo Elkjær

Information og Ekstra Bladet
For deres gennemarbejdede, veldokumenterede og kritiske artikler om det demokratiske beslutningsgrundlag for Danmarks deltagelse i Irak-krigen.

2002 Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen

For gennemarbejdede, veldokumenterede og opsigtsvækkende artikler om de besynderlige forhold i den såkaldte mønsterkommune Farum - og ikke mindst deres afsløringer af borgmester Peter Brixtoftes forvaltning af kommunen og dens økonomi.

2001 Poul Høi, Berlingske Tidende

For at skrive ”fremtidssikret avisjournalistik” i en tidsalder, hvor det skrevne ord er sat under hårdt pres. Hans reportager er velskrevne og vidtfavnende.

2000 Kim Dahl Nielsen og Kasper D. Borch

Jydske Vestkysten
Afdækning af danske golfveteraners sygdomme og lidelser og have påvist en mulig sammenhæng mellem disse sygdomme og de tilsvarende sygdomme hos deres børn, som blev undfanget efter fædrenes hjemkomst fra Golf-krigs-området.

1999 Søren Funch, Jens Chr. Hansen og Erik Eisenberg

Jyllands-Posten
For deres afdækning gennem flere år af Den Danske Banks rolle i Hafnia-sagen, hvor Den Danske Bank kendte til Hafnia-koncernens alvorlige tilstand, men undlod at videregive denne viden til offentligheden, da den i 1992 stod bag salget af nye Hafnia-aktier.

1998 Tonni Vinkel Sørensen

Bagsværd/Søborg Bladet
for hans konsekvente brug af de klassiske journalistiske dyder: nysgerrighed, vedholdenhed og indignation i sin dækning af en større sag om seksuelt misbrug af børn.

1997 Poul Brink

Danmarks Radio
for hans vedholdende dækning af, hvordan den danske og grønlandske befolkning blev ført bag lyset vedrørende deponering af atomvåben på Thulebasen.

1996 Henrik Grunnet og Michael Klint

Nordisk Film Broadcast
for deres dokumentarudsendelser i TV2, "Den perfekte patient" og "Eksperimentet", der har afdækket hidtil ukendte og skandaløse forhold i det danske sundhedsvæsen.

1995 Lars Rugaard, Erik Valeur og Christian Nordkap

Danmarks Radio
for dækning af begivenhederne på Nørrebro den 18. maj 1993 og dækningen af de stærkt kritiserede undersøgelser af forløbet.

1994 John Mynderup

Dagbladet Børsen
Afdækning af det betændte miljø og de store bedragerier omkring selskabs-tømning.

1993 Mikkel Hertz

Morgenavisen Jyllands-Posten
for hans dækning af de samfundsmæssige omvæltninger i Østeuropa og på Balkan.

1992 Nils Ufer

Weekendavisen (posthumt)
for hans dramatisering af forløbet i Tamil-sagen.

1991 Leif O. Dahl og Claus G. Theilgaard

Vendsyssel Tidende
Skrev en række afslørende artikler om danske skibsværfters indbyrdes prisaftaler - den såkaldte "snydedok"-affære.

1990 Ulrik Haagerup, Erik Eisenberg og Martin Uhlenfeld

Morgenavisen Jyllands-Posten
for afdækning af en række overbelåningssager i danske realkredit-institutter.

1989 Anders Peter Mathiasen og Jeppe Juhl

Ekstra Bladet
De to journalister har afdækket en lang række misforhold i Stadsarkitektens Direktorat under Københavns Kommune. En stor principiel sag, som i første omgang blev henlagt af politiet og de kommunale myndigheder.

1988 Jens J. Espersen

Ritzaus Bureau
Har med sin skarpsindige journalistik fremdraget den indtil nov. 1987 upåagtede thorotrast-sag, som han med stor ihærdighed har afdækket i alle detaljer trods stor modstand fra implicerede myndigheder.

1987 Månedsbladet PRESS

Prisen tildeles for en radikal fornyelse af dansk magasinpresse. Den journalistiske standhaftighed, udholdenhed og grundighed, som bladet står for, savner sidestykke i dansk presse.

1986 Alex Frank Larsen

Information
for hans stædige og vedholdende journalistik omkring behandlingen af patienter, som har fået LSD i medicinsk sammenhæng. Det er komiteens opfattelse, at det førte til lovgivningen i 1986 om erstatning til LSD-ofre.

1985 Allan Graubæk, Gunner Nielsen og Henrik Thomsen

Holbæk Amts Venstreblad
for deres arbejde med sagen omkring missil-uheldet på fregatten Peder Skram i september 1982. Det er komiteens opfattelse, at deres stædige graven i sagen var hovedårsagen til nedsættelsen af den anden kommissionsdomstol, som ændrede tiltalen med kaptajn P.G. Olsen til det bagatelagtige.

1984 Steen Bådsgård og Jørgen Pedersen

Danmarks Radio/TV
I veldokumenterede TV-uds. har de to afsløret danske skibsrederes våbentransporter til apartheid-styret i Sydafrika. Gennem journalistisk vedholdenhed er det lykkedes dem at samle afgørende bevismateriale, som politiet ikke har været i stand til at fremskaffe.

1983 Hanne Reintoft

Danmarks Radio
Såvel i sit engagement i Radioens Sociale Brevkasse som i sin indsats omkring etablering af den nye Mødrehjælp har hun levet op til Cavling-fundatsens bestemmelse om i særlig grad at udvise initiativ og talent i det forløbne år.

1982 J.B.Holmgaard

Politiken
Med stor virtuositet har J.B. Holmgaard med sin søndags-rubrik "Sket i ugen" opdyrket denne genre i en stil, der har dannet skole i inden- og udenlandsk presse.

1981 Jan Michaelsen og Henning Thøgersen

Ekstra Bladet
Med mere end 70 artikler alene i 1981 har de søgt at udrede trådene i den økonomisk meget indviklede Bonde Nielsen-sag. Mange journalister har gennem årene boret i denne sag, men næppe nogen så vedholdende og stædigt som disse to.

1980 Hanne Dam

Information
Har i de senere år opdyrket det kvindepolitiske stof og i en bred vifte af artikler skildret problemstillinger, der vedrører kvinderne. Det har givet hele kønsrolledebatten en ny dimension, der igen har indvirket på andre medier.

1979 Jørgen Flindt Pedersen og Stephensen

Danmarks Radio
Ved hjælp af omfattende baggrundsmateriale har de på en engageret måde præsenteret befolkningen for politiske og økonomiske problemer.

1978 Svend Bedsted og Jens Otto Kjær Hansen

Jyllands-Posten
for deres indsigtsartikler om edb-sikkerheden, der medførte nye regler, som hindrer edb-sløseri.

1977 Jakob Andersen og Søren Jacobsen

Ekstra Bladet
for deres artikler om Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor dybdeborende journalistik førte til nedsættelse af en kommissionsdomstol, der bekræftede oplysningerne.

1976 Harry Rasmussen

Næstved Tidende
for gennem en række veldokumenterede artikler at have kritiseret forholdene på Amtshospitalet i Vordingborg, det tidligere statshospital.

1975 Nele Rue

Danmarks Radio
som meget aktiv medlem af den gruppe, der producerede ungdomsudsendelserne i radioens P3 og TVs ungdomsredaktion.

1974 Anne Wolden-Ræthinge (Ninka)

som interviewer og desuden for i fornem deskriptiv form at give læserne nyt indblik i den hverdag, vi lever i.

1973 De redaktionelle medarbejdere ved Vejle Avis

Der i 3 måneder forgæves har søgt at skabe grundlaget for en ny avis med den hensigt at bryde det lokale avismonopol. Initiativet har vist, at der under andre former og på bedre betingelser er mulighed for at forny den dagbladsstruktur som har sit udgangspunkt i den politiske udvikling i sidste halvdel af 1800-tallet.

1972 Leif Kjeldsen

for sit journalistiske arbejde i forbindelse med skandalerne i Københavns Amt.

1971 Torgny Møller

for stædig og saglig journalistik omkring ulykken på Lindø-værftet i marts 1971 og ved effektivt at henlede samfundets opmærksomhed på arbejderbeskyttelsens utilstrækkelighed.

1970 Leif Blædel

for hans journalistiske holdning i samfundskritisk nyhedsbehandling og kommentarer og for hans kildekritiske arbejdsmetode, ikke mindst kommet til udtryk i hans virksomhed som radio- og TV-kritiker.

1969 Thyra Christensen

for kampagnen i sagen om erstatning til personer, der er blevet invalide efter offentlige vaccinationer.

1968 Erik Nørgaard

for hans dybtgående reportager om retsmaskineriet og hans humanistiske indstilling til de personer, som indfanges af dette maskineri.

1967 Hans V. Bischoff

for påvisningen af fejl og mangler ved indsamlingen af materiale til beregning af pristallet og som anerkendelse af hans journalistiske behandling af det økonomiske stof.

1966 Herbert Pundik

for artikel-serierne fra Afrika og Asien med uafhængig oplysning om u-landsproblemer.

1965 Poul Dalgaard

for hans kampagne om boligforholdene.

1964 Knud Poulsen

for hans talentfulde og fornemme videreførelse af interview-genren.

1963 Poul Trier Pedersen

for ved fin journalistik at fremdrage og sætte i gang debat om kontroversielle, ikke tidligere behandlede emner i radio og det nye massemedium TV.

1962 Jørgen Hartmann-Petersen

for hans indsats i dansk journalistik igennem skabelsen af en helt ny satirisk form, som i året 1962 nåede det fuldkomne.

1961 Willy Reunert

for hans banebrydende indsats i radioreportage og specielt for hans to udsendelser fra Algier i begyndelsen af 1961 og udsendelsen fra Polen senere samme år.

1960 Viggo Duvå

for hans sociale reportager, deriblandt hans selvstændige initiativ i en artikelserie om Kolonien Filadelfias epileptikerafdeling, der medførte tidssvarende nyordninger.

1959 Dan Larsen

for hans økonomisk-politiske reportage, særlig med henblik på hans korrespondance fra De Syvs møde i Stockholm juni 1959.

1958 Ingen uddeling

1957 Ole Hansen

for den første samlede artikelserie om de europæiske fællesmarkeds- og frihandelsproblemer, baseret på en selvstændig reportage fra de berørte lande.

1956 Røde Kors Ungarn-indsamlingen

i erkendelse og anerkendelse af den betydelige journalistiske indsats, som ydedes i 1956 af dagspressens udsendte korrespondenter til begivenhederne i Ungarn.

1955 Ingen uddeling

1954 Robert Kjældgård

der i det svundne år har vist initiativ ved at interessere den opvoksende ungdom for pressens arbejde og inspireret den til aktiv journalistisk indsats - samt i forbindelse hermed hans idé til den dansk-svenske skolelandskamp.

1953 Per Arboe Rasmussen

som den journalist, der ved at bringe sagen om de fire benådninger (fra besættelsen) frem, gav anledning til den store diskussion om hele løsladelsesproblemet, der derefter fandt sin endelige afgørelse i Folketinget.

1952 Aage Hastrup

som anerkendelse af hans talentfulde journalistiske arbejde og selvstændige initiativ i den økonomiske reportage.

1951 Niels Blædel

som anerkendelse af hans journalistiske initiativ og talentfulde gennemførelse af kampen for en forbedring af vilkårene for dansk videnskab.

1950 Mogens Bostrup

som anerkendelse for hans artikelserie til fordel for to uskyldige mistænkte officerer i Nymindegab-sagen.

1949 Anders B. Nørgaard og Poul Dalgaard

som anerkendelse af deres initiativ ved optrævlingen af "Edderkoppe-sagen".

1948 Nele Topsøe (Nele Poul Sørensen)

som anerkendelse af hendes talentfulde journalistiske arbejde og selvstændige initiativ.

1947 Gunnar Næsselund

som anerkendelse af fremragende journalistisk arbejde med det formål at informere den danske offentlighed om relationerne mellem Danmark og England.

1946 Ole Vinding

som anerkendelse for sit journalistiske arbejde og i særdeleshed hans reportager fra Grønland, der gav stødet til den offentlige debat om de aktuelle grønlandske problemer.

1945 Henrik V. Ringsted

Dækker fuldt ud de forudsætninger, der stilles som betingelse i fundatsen:
Yngre journalist, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forløbne år. 

webmaster@journalistforbundet.dk

Forslag til Cavling 2015?

Vidste du at alle kan stille forslag til Cavlingprisen 2015?

Dit forslag skal blot være os i hænde senest onsdag den 4. november kl. 12.00.

Læs mere om, hvordan du indstiller til Cavling her.