God dag for pressefriheden og hurtig aktindsigt

22. jan. 2016 – kl. 13.14
Del:
Højesteret har netop afsagt en væsentlig og klar kendelse, der giver DJ medhold i, at man ikke kan forhale eller forhindre aktindsigt ved at anlægge retssag. Dermed taber Landbrug & Fødevarer i sag relateret til MRSA-skandalen.

I dagens dom fra Højesteret fremhæves hurtig aktindsigt til journalister som meget vigtigt. Retten skriver blandt andet:  

  ”… finder Højesteret, at der er en meget væsentlig offentlig interesse i, at udlevering af oplysninger i henhold til en afgørelse om aktindsigt som det helt klare udgangspunkt ikke forhindres ved søgsmål om opsættende virkning.”  

DJ har støttet medlemmerne Kjeld Hansen og Niels Mulvad i kampen for aktindsigt i navne på 48 MRSA-smittede svinebesætninger og HR har besluttet at industriens sagsanlæg med indsigelse mod aktindsigt ikke skal have opsættende virkning.  

Lars Werge, formand for DJ, er yderst tilfreds med kendelsen i Højesteret:  

”Vi er meget glade for det positive konkrete resultat og den klare markering fra Højesteret. Det har stor betydning for, at medier og journalister ikke skal forhindres indsigt selvom store organisationer eller virksomheder forsøger sig med at anlægge sag”.  

”Vore medlemmer oplever mange former for benspænd i sager om aktindsigt, så det er godt at Højesteret på så klar måde sætter foden ned.”  

Læs også:

MRSA-sag prøves ved Højesteret

 DJ går aktivt ind i MRSA-sag 

Tags: Offentlighed/aktindsigt Af: Troels Johannesen

Kontakt

Relateret indhold

Mediejura
DJ har lavet følgende mediejuridiske pjecer:
Læs mere

Relaterede nyheder

Opsamling fra høring om Offentlighedslov
DJ afholdt i samarbejde med Radikale Venstre, Konservative og SF høring om offentlighedsloven onsdag i København. Se opsamling fra dagen her.
Læs mere
Invitation til høring om Offentlighedsloven
Radikale Venstre, SF og Konservative inviterer i samarbejde med DJ til høring om evalueringen af Offentlighedsloven.
Læs mere
Ombudsmand genoptager undersøgelse af offentlighedsloven
Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen genoptager den undersøgelse af offentlighedsloven, han satte i bero i foråret – og forventer at den vil være færdiggjort inden udgangen af september...
Læs mere