Overenskomst med Sermitsiaq.AG godkendt

18. dec. 2015 – kl. 12.47
Del:
Urafstemningen blandt TP/DJs medlemmer ansat efter overenskomsten med Sermitsiaq.AG om fornyelse af overenskomsten er nu gennemført. Et stort flertal af medlemmerne stemte for.

Sermitsiaq.AG/Danske Mediers Arbejdsgiverforening har nu også godkendt den nye overenskomst. Dermed er overenskomst for 2015 - 2018 for de ansatte TP/DJ medlemmer godkendt med bl.a. følgende ændringer:

Den samlede økonomiske ramme udgør 3 % for perioden 2015 - 2018 og udmøntes alene ved lønsatsforhøjelse på 353 kr. hhv. 1. januar 2016, 1. januar 2017 og 1. januar 2018 - forhøjelserne er pensionsgivende.

Desuden aftaltes en række ændringer til bestemmelser knyttet til de særlige forhold omkring tilknytning af medarbejdere forud bosiddende uden for Nuuk, hvor Sermitsiaq.AG har hovedsæde.Hidtil har der været henvist til reglerne i den danske Funktionærlov for så vidt angår løn under sygdom og opsigelse, men med tilkomsten af den grønlandske Funktionærlov (mindst tilsvarende værdier som danske) er det naturligt aftalt at henvise hertil.

Endelig blev der indgået en videreudnyttelsesaftale for foto, tekst og andre ophavsretligt beskyttede værker, hvor Sermitsiaq.AG får 70 % af bruttoindtægten ekskl. moms og eventuelle andre offentlige afgifter - 30 % udbetales til medarbejderen/medarbejderne.

Den nye overenskomst vil snarest muligt være at finde på TP/DJs hjemmesider.

Tags: Overenskomst Af: Per Sørensen

Relateret indhold

Bibliotekarforbundet 2007-2009
Ny overenskomst under forhandling
Læs mere
Kommunernes Landsforening 2013-2015
Overenskomsten omfatter medarbejdere, der udfører journalistisk virksomhed eller kommunikationsvirksomhed på kommunale arbejdspladser og i Kommunernes Landsforening
Læs mere
DJs rygstøtte mindskede smerten
Rasmus Skat Andersen er tillidsrepræsentant på metroXpress og 24timer, som har en meget flad struktur. Mellemledere på metroXpress har altid været holdt på et minimum for at holde omkostningerne...
Læs mere

Relaterede nyheder

DJ indgår overenskomst med Dagens.dk
Syv DJ-medlemmer på Dagens.dk får nu en overenskomst. Vigtigt skridt på vejen til at aftaledække nye digitale medier.
Læs mere
Ny overenskomst på TV 2-regionerne
En samlet lønstigning på over 1000 kroner om måneden i løbet af 3 år blev et af resultaterne, da forhandlerne fra Dansk Journalistforbund og Foreningen af TV 2-regioner tirsdag aften den 29...
Læs mere
Nyt om strejke på Ekstrabladet
De redaktionelle medarbejdere på Ekstra Bladet har i dag nedlagt arbejdet i protest mod forløbet af de igangværende forhandlinger om regulering af de personlige tillæg pr. 1. april. Fagligt...
Læs mere

Arrangementer

Kursus for den professionelle delegation
Hvervet som tillidsrepræsentant på en DJ arbejdsplads byder på mange udfordringer, især ved forhandlingsbordet med ledelsen. Og ofte sidder der flere forhandlere på begge sider af bordet. Det...
Læs mere
Kursus for Den faglige leder
Vi sætter bl. a. fokus på, hvad der motiverer dig i dit faglige hverv, arbejdet i en bestyrelse og ser på rekrutteringen til din del af DJ-arbejdet. Kurset er meget konkret bundet...
Læs mere