Hvem betaler?

Del:
Den vel nok største udfordring, når det gælder kompetenceudvikling er: hvem skal betale? Vi har samlet lidt gode råd og overvejelser, som kan hjælpe dig på vej, når du skal finde penge til uddannelse. Find dig selv her:


▶︎ Skal du selv betale?

▶︎ Skal din arbejdsplads betale?

▶︎ Er du freelancer?

▶︎ Er du ledig?


Økonomisk støtte til efteruddannelse

 

Få overblik over efteruddannelse
DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJs medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer.
Find din uddannelse her  

Book en karrieresamtale
Book et møde med en DJ karriererådgiver
Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJs Karriererådgivere her

Til top

Skal du selv betale?


Så kan du selv bestemme
Overraskende mange medlemmer af DJ betaler faktisk selv for deres efteruddannelse. Når du selv betaler, kan du i højere grad selv bestemme, hvad du vil uddanne dig indenfor. Bare husk at lave en aftale med din arbejdsplads om et eventuelt tidsforbrug.

Tænk langsigtet
Vælger du selv at investere i efteruddannelse, er det en god ide ikke kun at fokusere på at blive bedre til det, du laver i dag. Efteruddannelse kan koste mange penge, så det kan godt betale sig at have et mere langsigtet fokus med det, når du selv betaler. Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJs Karriererådgivere her 

Få overblik over efteruddannelse
DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJs medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer.
Find din uddannelse her  journalistforbundet.dk/Karriere/Kurser/

Book et møde med en DJ karriererådgiver
Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJs Karriererådgivere her

Til top

Skal din arbejdsplads betale?


Er du ansat på en DJ overenskomst?
Mange DJ medlemmer har ret til efteruddannelse i deres overenskomst. Hvis du er i tvivl, om det gælder dig, så kontakt din lokale tillidsrepræsentant eller find din overenskomst her

Er du ikke ansat på en DJ overenskomst?
Eller står der ikke noget om mulighed for efteruddannelse i din kontrakt, så har du stadig mulighed for arbejdsgiverbetalt efteruddannelse.

Brug din MUSamtale
Har du en årlig medarbejderudviklingssamtale, så brug den til at fremlægge ønsker og planer om uddannelse for din leder. Det er altid bedst, hvis I sammen kan udarbejde argumenter for, hvilken retning du vil uddanne dig og hvilken slags uddannelse, du skal tage. Tag hul på opgaven med et udgangspunkt, der hedder, at du og din leder begge er interesserede i, at du er så dygtig som muligt.

Tips til at forhandle uddannelse hjem:
Generelt er det din opgave at gøre det let for din chef at sige ja.
Lad ikke dine ønsker komme som en overraskelse. Lad det sive måneder før, du beslutter dig for at tage forhandlingen.
Vis, hvad virksomheden får ud af det. Husk, at det er din opgave at vise, hvad virksomhedens udbytte bliver af at uddanne dig. Du skal helst kunne pege på konkrete eksempler på arbejdsopgaver, der bliver udført bedre eller nye, der kan komme til. Show it. Don’t tell it.
Giv plads til indflydelse. Det kan være en god ide at stille med to muligheder, så din chef kan få medindflydelse. Det kan fx være smart at finde en dyr og en billig mulighed.
Få uddannelse i stedet for højere løn. Efteruddannelse kan vise sig at være lettere at få igennem end en lønforhøjelse.
 
Søg penge i Pressens Uddannelsesfond
Hvis du er ansat på en virksomhed, der er medlem af Pressens Uddannelsesfond, har du mulighed for at få støtte til kurser, individuelle efteruddannelsesprojekter eller forskningsprojekter. Støtten kan max. være 550.- kr. pr. dag, og skal mindst modsvares af et tilsvarende beløb bevilget af din virksomhed. Du kan se medlemmer af Pressens Uddannelsesfond her  

Søg penge i Ophavsretsfonden
Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden. Læs mere om dine muligheder her 

Få overblik over efteruddannelse
DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJs medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer.
Find din uddannelse her:  journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Kursussteder

Book et møde med en DJ karriererådgiver
Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJs Karriererådgivere her

Til top

Er du freelancer?

Det er ikke mindre vigtigt at vedligeholde sine kompetencer som selvstændig. Men det kan være svært at finde tid til det, når hver time helst skal faktureres. Freelancerne er da også en af de medlemsgrupper i DJ, der gør mindst ud af deres uddannelse. Det er selvfølgelig ikke holdbart i længden, men

De fleste freelancere finansierer selv deres efteruddannelse. Men der findes muligheder for at få økonomisk støtte.

Freelancegruppen i DJ
Som medlem (O-medlem) af DJs Freelancegruppe har du mulighed for at søge støtte til efteruddannelse i FreelanceGruppens Ophavsretsfond. Fonden fordeler ophavsretslige vederlag fra forvaltningsorganisationen CopyDan. Midlerne er delt i en kasse for trykt-område og en kasse for AV-området, og FreelanceGruppen har valgt at uddele ophavsretsmidler/Copydan-midler/efteruddannelsesmidler to gange om året. Der er ansøgningsrunder i april med svar i maj og i November med svar i december. Læs mere her: freelancegruppen.dk

Søg penge i Pressens Uddannelsesfond
Du kan som freelancer melde din virksomhed ind i Pressens Uddannelsesfond og få støtte til uddannelse. Som medlem af Pressens Uddannelsesfond, har du mulighed for at få støtte til kurser, individuelle efteruddannelsesprojekter eller forskningsprojekter. Støtten kan max. være 550.- kr. pr. dag, og skal mindst modsvares af et tilsvarende beløb bevilget af din virksomhed.
Du kan læse mere og melde dig ind her:
www.pressensuddannelsesfond.dk
Du har som freelancer mulíghed for at deltage i kurser til PU-pris. Læs mere nedenfor.

Interview med en freelancers erfaring med Pressens Uddannelsesfond:
journalistforbundet.dk/Karriere/Sadan-far-du-billig-efteruddannelse/PU-stotte-til-freelancere/

PU tilskud til kurser udbudt af Mediernes efteruddannelse 
DJ har en aftale med Pressens Uddannelsesfond om at alle freelancere i DJ får PU tilskud ved deltagelse i kurserne på Mediernes Efteruddannelses portal. Du betaler selv  i første omgang den fulde kursuspris til kursusudbyderen. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på portalen Mediernes Efteruddannelse. Støtten kan ikke udbetales, hvis tilmeldingen er foregået uden om denne. Hvert kursus har på forhånd fået tildelt et fast støttebeløb. På portalen vil PU-støtten tydeligt fremgå af det enkelte kursus.
PU skal have en bekræftelse på at du er medlem af DJ og freelancer. Denne bekræftelse beder du om her: LINK Til blanket

PU tilskud til kurser udbudt af Mediernes efteruddannelse 

DJ har en aftale med Pressens Uddannelsesfond om, at alle freelancere i DJ får PU-tilskud, når de deltager i kurser, der er udbudt på mediernesefteruddannelse.dk. Det er en forudsætning for støtte, at tilmeldingen er foregået på portalen mediernesefteruddannelse.dk. Støtten kan ikke udbetales, hvis tilmeldingen er foregået uden om denne. Hvert kursus har på forhånd fået tildelt et fast støttebeløb. På portalen vil PU-støtten tydeligt fremgå af det enkelte kursus. Du betaler selv i første omgang den fulde kursuspris til kursusudbyderen. PU skal have en bekræftelse på, at du er medlem af DJ og freelancer. Denne bekræftelse beder du om her.

Søg penge i Ophavsretsfonden
Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden. Læs mere om dine muligheder her 

Kan uddannelse trækkes fra i skat?
Det er bestemt ikke alt, der kan lade sig gøre i skattesystemet. Men der er muligheder. DJ har lavet et overblik dine fradragsmuligheder 

Få overblik over efteruddannelse
DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJs medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer.
Find din uddannelse her:  journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Kursussteder

Book et møde med en DJ karriererådgiver
Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJs Karriererådgivere her

Til top

Er du ledig?

I perioder med ledighed er det oplagt, at du supplerer din jobsøgning med kurser/efteruddannelse, hvis du har tid til det. Der er oveni købet et par gode muligheder for at få økonomiske hjælp.

Vælg ud fra dine interesser – ikke jobmarkedets behov
Når du vælger kurser/efteruddannelse, skal du passe på med at stirre dig blind på kravene i stillingsopslag. Du må meget gerne lade dig inspirere, men vær opmærksom på, at du sjældent ændrer din faglige profil radikalt på kort tid. Så selvom markedet skriger på dygtige tv-klippere, så husk, at du næppe kan uddanne dig til et tilstrækkeligt højt niveau på kort tid.
Du skal i stedet stædigt holde fokus på dig selv og dine egne ønsker for din karriere. Du får nemlig altid mest gavn af efteruddannelse, der ligger inden for dit eget interessefelt.

  • Du kan søge om støtte til 1 kursus om året på max kr. 8.000, der er udbudt på portalen mediernesefteruddannelse.dk.
  • DJ har i samarbejde med Pressens Uddannelsesfond en særlig pulje, der skal give ledige medlemmer bedre mulighed for efteruddannelse.

Fra januar 2015 har ME mediernesefteruddannelse.dk aftale med 18 forskellige aktører, der tilsammen udbyder 148 kurser.

På sitet kan du finde kursusforløb og beskrivelser af de 148 kurser. Kurserne er sammensat, så de bedst muligt tilgodeser de forskellige faggrupper.Her kan du se de virksomheder, som udbyder kurser under Mediernes Efteruddannelse med PU-støtte.http://mediernesefteruddannelse.dk/udbydere/

Først DJ så ME
Som ledig skal du søge om støtte til efteruddannelse hos DJ, inden du tilmelder dig kursus under Mediernes Efteruddannelse (ME) eller anden udbyder.

Du kan søge om støtte til styrkelse af kompetencer, der er relevante for dine beskæftigelsesmuligheder – først og fremmest i medie- og kommunikationsbranchen – f.eks. journalistik, kommunikation, design, fotografi, video, web, sociale medier, skrivekurser og lignende – samt kurser, der giver viden og redskaber, der øger dine muligheder i branchen. Vi kan desværre ikke støtte deltagelse i konferencer, festivaler eller kurser i udlandet.

Retningslinjer

  • Du skal være medlem af DJ og ledig. Hvis du ikke er medlem af AJKS, skal DJ have dokumentation for, at du ledig.
  • Nyuddannede kan ikke få støtte til efteruddannelse i de første 1½ år efter endt uddannelse.
  • Bevilling af støtte til et kursus – op til kr. 8.000 - sker efter en konkret vurdering i DJ Karriere og Trivsel. Der kan kun opnås støtte en gang årligt. Du skal fortælle om, du har undersøgt om dit Jobcenter vil bevilge dig kurset.

1. Her kan du søge støtte til et kursus under Mediernes Efteruddannelse 2016

2. Her kan du søge støtte til et kursus hos andre udbydere 2016

3. Ansøgningsskema til ledige uden dagpengeret. Er du ledig og uden dagpengeret, skal du bruge Ansøgningskema til ledige uden dagepengeret.

Søg mindst en måned før kursusstart
Ansøgningen skal så vidt muligt indsendes en måned før kurset finder sted. Der går nemlig 14 dage, før vi kan give dig svar på din ansøgning.

Du skal fortælle os, hvad du fik ud af det
Støtten gives under betingelse af at du indsender en kort evaluering til DJ Karriere & Trivsel djkt@journalistforbundet.dk senest en måned efter kurset.

Søg penge i Ophavsretsfonden
Hvis du har lavet indhold til et medie eller produktionsselskab, har du måske mulighed for at søge om midler til efteruddannelse via Ophavsretsfonden. Læs mere om dine muligheder her 

6 ugers selvvalgt kursus
Som dagpengemodtager har du mulighed for at tage seks ugers uddannelse helt gratis. Reglerne på det her område ændrer sig hyppigt, så orientér om muligheder og begrænsninger omkring 6 ugers selvvalgt uddannelse på AJKS.dk

Find det rigtige 6 ugers kursus
Der er meget at vælge i mellem. Husk, at selv seks ugers uddannelse ikke kommer til ændre din faglige profil markant. Så gå fx efter redskabsfag, hvor du lærer at bruge nye konkrete værktøjer. Eller tag et kursus, hvor du får et indblik i en faglighed, du godt kunne tænke dig at komme i retning – fx kommunikationsbranchen.

Du kan finde et overblik over 6 ugers kurserne her:
www.kurserforledige.com/

DMJX har et stort og flot udbud af 6 ugers kurser

Uddannelse på dagpenge
Du kan i udgangspunktet kun uddanne dig på dagpenge, hvis du har fået det godkendt af dit Jobcenter eller Anden Aktør. Læs mere om muligheder og begrænsninger hos AJKS

Uddannelse gennem Jobcenteret / Anden Aktør
Det kan være svært at få jobcenter eller Anden Aktør til at bevillige uddannelse. Men det sker faktisk. Der er flere eksempler på, at ledige DJ-medlemmer har fået betalt store dyre kurser i systemet.

I princippet må de sige ja til næsten alt. Så det er op til dig at overbevise systemet om, at det ville give god mening at bruge skattekroner på at efteruddanne dig. Og argumentet skal være, at det giver job.

Overbevis dit Jobcenter / Anden Aktør
Du skal gøre jobkonsulentens arbejde. Det er det første, du skal erkende.
Find stillingsopslag, der efterspørger de kvalifikationer, du gerne vil tilegne dig på kurset
Interview 2-3 chefer og få dem til at sige, at det bestemt er kvalifikationer, de lægger vægt på, når de leder efter medarbejdere
Giv plads til indflydelse. Det kan være en god ide at stille med flere kursusmuligheder, så jobkonsulenten kan få medindflydelse. Det kan fx være smart at finde en dyr og en billig mulighed

Læs mere om muligheder og begrænsninger for uddannelse på dagpenge hos AJKS

Til top

Legater og fonde
Husk at sætte tid af til at søge fonde og legater. Det kan være et stort arbejde. DMJX har lavet en god oversigt over relevant fonde og legater her

Få overblik over efteruddannelse
DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJs medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer.
Find din uddannelse her: journalistforbundet.dk/Karriere/Efteruddannelse/Kursussteder

Book et møde med en DJ karriererådgiver
Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJs Karriererådgivere her

Tags: Efteruddannelse, Karriereudvikling webmaster@journalistforbundet.dk

Få overblik over efteruddannelse

DJ har lavet en oversigt med mange af de kursussteder, som DJs medlemmer ofte benytter sig af. Der er flere udbydere, der tilbyder rabat til DJ-medlemmer.
Find din uddannelse her: Alle kursussteder

Relateret indhold

Fik nyt job samme sted
63-årige Anders Jægenø havde arbejdet i over ti år som fotograf på Herlev Hospital, men afdelingen skulle spare, og han fik sparket. Det betød dog ikke, at han gav op, og efter at have deltaget...
Læs mere
Personlig Udvikling
Del:     DJ - medier & kommunikation journalistforbundet.dk UPDATE www.dmjx.dk Filmskolen efu.filmskolen.dk Dansk Kommunikationsforening www.kommunikationsforening.dk K-Forum www.kommunikationsfor...
Læs mere
”Åh gud, jeg må have et kursus i at lave video”
I begyndelsen af sin freelancekarriere tog journalist Suzette Frovin en del kurser for at holde sig opdateret. Nu har hun lært at gribe det an på en helt anden måde
Læs mere

Book et møde med en DJ karriererådgiver

Hvis du kunne tænke dig sparring på dine mere langsigtede mål og planer, så kan du booke et møde med en af DJs Karriererådgivere her:
journalistforbundet.dk/Karriere/Fa-personlig-sparring-pa-din-karriere

Relaterede nyheder

4 nye kurser for kommunikatører
DJ Akademi er klar med fire spritnye kurser for kommunikatører: Lær at lave en plan for dit indhold, bliv super-bruger af facebook, slå igennem med politisk kommunikation og lær at bruge video!
Læs mere
En jobsøgendes bekendelser
Jobannoncer, der søger efter MULTITALENTER. Velmenende råd fra et netværk, der har travlt med sit eget. Og en hverdag, hvor angsten lurer lige under overfladen - som for alt i verden...
Læs mere
Styrk dine kollegers efteruddannelse
Ny konference arrangeret af Pressens Uddannelsesfond sætter fokus på behov for efteruddannelse. Og det er der behov for i en tid, hvor for få DJ-medlemmer tager på efteruddannelse. DJ’s næstformand...
Læs mere

Arrangementer

Tag hånd om din karriere – bliv heldig med vilje
Dette er kurset for dig, der er opsagt, fritstillet eller har været ledig i kortere tid, og som har lyst til at finde ud af, hvad der skal være næste skridt i din karriere.
Læs mere
STARTPAKKEN - (4 dage) forløb for nystartede selvstændige/freelancere
Drømmer du om at være din egen chef? Så søg optagelse på DJ STARTPAKKEN for selvstændige/freelancere og bliv klædt på til at være din egen forretning
Læs mere
Karriereudvikling for dig i job
Det går jo meget godt. Du har jo et arbejdsliv, som mange ville misunde dig. Og du er erfaren og kompetent, til det du gør.
Læs mere