Kursus i facilitering af netværk

Del:
Hvis du vil starte et nyt netværk for Dansk Journalistforbund, medier & kommunikation, så giver vi dig et faciliteringskursus.

DJ, Gammel Strand 50, stuen

07. april 2016. kl. 10-15 + 18. april kl. 10-15
Arrangør: Dansk Journalistforbund, medier & kommunikation (MLR)
Pris: Gratis for DJ medlemmer. For ikke medlemmer kr. 4.400, hvis ledige pladser

DJ tilbyder sine medlemmer faciliterede netværk.

Et netværk består af ca. 15 medlemmer, der deler faglighed, udfordringer og interesser, og som mødes fysisk ca. 8 gange om året for at lære af hinandens erfaringer. Mellem møderne hjælper medlemmerne via en lukket facegruppe hinanden, som en slags eksterne kolleger.

Hidtil har DJ blandt andet startet netværk for fotografer, selvstændige, magasinredaktører, digitale redaktører, organisationskommunikatører, mellemledere, mentorer, chefer, fagjournalister, interne kommunikatører, SOME-folk, iværksættere, karrierekvinder 45+..

Netværket startes af en facilitator, der sørger for at sætte form og retning på de tre første møder, og som sørger for at deltagerne formulerer et fælles mål og får truffet de nødvendige beslutninger for, at netværket kan blive selvkørende.

DJ træner medlemmer i at facilitere netværk.

Derfor inviterer DJ til et to-dages forløb, hvor vi vil træne nye facilitatorer.

Mads Løkke Rasmussen vil videregive erfaringer fra de 8 netværk som han hidtil har faciliteret, og vil også give deltagerne en generel indføring og træning i facilitering af netværk.

Dag 1 (7/4-16 kl. 10 - 15): Design af processer
Målet for dagen er, at deltagerne introduceres til hvordan man med bevidst design af processer og ved at vælge de rigtige værktøjer kan komme halvvejs i mål med det rette forarbejde og den rette planlægning.

Vi arbejder med:

Hvad er facilitering?

  • Tre niveauer af forandring
  • Basisdesign for processer
  • Bevidst procesdesign
  • Procesarketyper

Opgave mellem dag 1 og dag 2:

  • Drejebog til netværksmøde

Dag 2 (18/4-16 kl. 10 - 15): Praktisk facilitering af netværk
Målet for dagen er, at deltagerne skal ende med at føle sig klar til at facilitere de tre første møder i et netværk

Vi arbejder på observation og feedback samt:

  • Facilitatorrollen og din profil
  • Kendetegn ved en god proces
  • Tricks

Der er plads til 20 deltagere på kurset og her du kan tilmelde dig Kursus i facilitering af netværk.

Gratis for medlemmer af DJ. For ikke medlemmer kr. 4.400, hvis der er ledige pladser.

Et medlem forpligter sig med sin tilmelding til, efter kurset, at facilitere opstarten af et nye netværk (de tre første møder a 3 timer).

Der vil være et lille pensum til begge dage.
Der vil være hjemmeopgave mellem de to kursusdage.

Da DJ ikke holder samme kursus i Aarhus, tilbydes der transportgodtgørelse (billigste offentlige transport) til medlemmer fra Fyn og Jylland.

Læs mere om DJ netværk

Oversigt over DJs netværk

Relateret indhold

Små, selvstændige kommunikatører og journalister
Netværket er for de kommunikatører/journalister, som har en lille biks og noget mere fast arbejde ved siden af.
Læs mere
Fotorejser
Et netværk for fotografer og fotojournalister, som ønsker at rejse med fotografering –og/eller dygtiggørelse indenfor fotografi og billedbehandling- som formål.
Læs mere
Social media-redaktører
Netværket henvender sig til kommunikatører, der arbejder som social media-redaktører og -managers i små og mellemstore organisationer og virksomheder. Din stillingsbetegnelse er måske ikke...
Læs mere

Relaterede nyheder

Voxpop: Det gør vores arbejde meningsfuldt
Hvad kendetegner et meningsfuldt arbejde? Vi har spurgt seks forskellige medlemmer, og den faglige udfordring vægter højt. De vil gerne både flyttes - og flytte noget selv.
Læs mere
Mediernes tilstand i Danmark
DJ samarbejder med SDU og Publicistklubben om undersøgelsen Mediernes Tilstand i Danmark. DJ-medlemmer modtog spørgeskema torsdag.
Læs mere
DJ udbyder nye endags-kurser for kommunikatører
DJ Akademi er en ny kursusrække for kommunikatører. DJ afvikler inden sommer i alt tre endagskurser med fokus på at løfte professionelle kommunikatørers faglighed.
Læs mere

Arrangementer

DJ Akademi - Styrk organisationens interne kommunikation
- Med dig selv som strategisk spydspids! Her er kurset, som giver dig redskaber og viden, der ruster dig til at arbejde med intern kommunikation i organisationen. Du får argumenter og...
Læs mere
Konference: genopdag efteruddannelsen!
Brugen af efteruddannelse falder støt hos journalister og kommunikationsfolk. Hvorfor? Og er det så grelt, at det kan gå ud over den faglige udvikling og konkurrencedygtigheden i den danske mediebranc...
Læs mere
JobWorkShop - skriv så du bliver kaldt til samtale!
Mange af DJs medlemmer er gode til at skrive. Men de fleste kan blive bedre til at skrive en moderne effektiv jobansøgning. Lær at skrive personligt, konkret, virksomhedsrettet og om fremtiden.
Læs mere