Kursus i facilitering af netværk

Del:
Hvis du vil starte et nyt netværk for Dansk Journalistforbund, medier & kommunikation, så giver vi dig et faciliteringskursus.

DJ, Gammel Strand 50, stuen

07. april 2016. kl. 10-15 + 18. april kl. 10-15
Arrangør: Dansk Journalistforbund, medier & kommunikation (MLR)
Pris: Gratis for DJ medlemmer. For ikke medlemmer kr. 4.400, hvis ledige pladser

DJ tilbyder sine medlemmer faciliterede netværk.

Et netværk består af ca. 15 medlemmer, der deler faglighed, udfordringer og interesser, og som mødes fysisk ca. 8 gange om året for at lære af hinandens erfaringer. Mellem møderne hjælper medlemmerne via en lukket facegruppe hinanden, som en slags eksterne kolleger.

Hidtil har DJ blandt andet startet netværk for fotografer, selvstændige, magasinredaktører, digitale redaktører, organisationskommunikatører, mellemledere, mentorer, chefer, fagjournalister, interne kommunikatører, SOME-folk, iværksættere, karrierekvinder 45+..

Netværket startes af en facilitator, der sørger for at sætte form og retning på de tre første møder, og som sørger for at deltagerne formulerer et fælles mål og får truffet de nødvendige beslutninger for, at netværket kan blive selvkørende.

DJ træner medlemmer i at facilitere netværk.

Derfor inviterer DJ til et to-dages forløb, hvor vi vil træne nye facilitatorer.

Mads Løkke Rasmussen vil videregive erfaringer fra de 8 netværk som han hidtil har faciliteret, og vil også give deltagerne en generel indføring og træning i facilitering af netværk.

Dag 1 (7/4-16 kl. 10 - 15): Design af processer
Målet for dagen er, at deltagerne introduceres til hvordan man med bevidst design af processer og ved at vælge de rigtige værktøjer kan komme halvvejs i mål med det rette forarbejde og den rette planlægning.

Vi arbejder med:

Hvad er facilitering?

  • Tre niveauer af forandring
  • Basisdesign for processer
  • Bevidst procesdesign
  • Procesarketyper

Opgave mellem dag 1 og dag 2:

  • Drejebog til netværksmøde

Dag 2 (18/4-16 kl. 10 - 15): Praktisk facilitering af netværk
Målet for dagen er, at deltagerne skal ende med at føle sig klar til at facilitere de tre første møder i et netværk

Vi arbejder på observation og feedback samt:

  • Facilitatorrollen og din profil
  • Kendetegn ved en god proces
  • Tricks

Der er plads til 20 deltagere på kurset og her du kan tilmelde dig Kursus i facilitering af netværk.

Gratis for medlemmer af DJ. For ikke medlemmer kr. 4.400, hvis der er ledige pladser.

Et medlem forpligter sig med sin tilmelding til, efter kurset, at facilitere opstarten af et nye netværk (de tre første møder a 3 timer).

Der vil være et lille pensum til begge dage.
Der vil være hjemmeopgave mellem de to kursusdage.

Da DJ ikke holder samme kursus i Aarhus, tilbydes der transportgodtgørelse (billigste offentlige transport) til medlemmer fra Fyn og Jylland.

Læs mere om DJ netværk

Oversigt over DJs netværk

Relateret indhold

Små, selvstændige kommunikatører og journalister
Netværket er for de kommunikatører/journalister, som har en lille biks og noget mere fast arbejde ved siden af.
Læs mere
Fotorejser
Et netværk for fotografer og fotojournalister, som ønsker at rejse med fotografering –og/eller dygtiggørelse indenfor fotografi og billedbehandling- som formål.
Læs mere
Social media-redaktører
Netværket henvender sig til kommunikatører, der arbejder som social media-redaktører og -managers i små og mellemstore organisationer og virksomheder. Din stillingsbetegnelse er måske ikke...
Læs mere

Relaterede nyheder

Ny undersøgelse af medlemmernes brug og tilfredshed med DJ
Torsdag den 29. september sender DJ elektronisk medlemstilfredshedsundersøgelse ud til alle medlemmer. Formålet er at få vigtig viden til det faglige arbejde, så medlemmerne fortsat har stor...
Læs mere
Hvem skal have årets FOTOGRATULA?
DJ Fotograferne uddeler på ny hædersprisen FOTOGRATULA til en person eller gruppe, der har gjort det professionelle fotografi ære. Du kan stadig nå at indstille DIN kandidat.
Læs mere
Invitation til inspirationsdag for grafikere
Visuelt Forum arrangerer for 6. gang We Love Graphic Design - en inspirationsdag med oplæg fra 5 internationale grafiske designere.
Læs mere

Arrangementer

Tag hånd om din karriere – bliv heldig med vilje
Dette er kurset for dig, der er opsagt, fritstillet eller har været ledig i kortere tid, og som har lyst til at finde ud af, hvad der skal være næste skridt i din karriere.
Læs mere
STARTPAKKEN - (4 dage) forløb for nystartede selvstændige/freelancere
Drømmer du om at være din egen chef? Så søg optagelse på DJ STARTPAKKEN for selvstændige/freelancere og bliv klædt på til at være din egen forretning
Læs mere
Netværk for nyuddannede med interesse for kommunikation
Netværket henvender sig til færdiguddannede med interesse for kommunikation, der er i deres første job eller er på vej i det første job.
Læs mere