Radio Als 2007-2010

Del:
Overenskomsten omfatter: Radio Als

Resume:

Overenskomstens løbetid:
til 28. februar 2014

Løn
Lønnen består af en grundløn samt et personligt tillæg. Minimumslønnen er. 18.400 kr. + et personligt tillæg.

Arbejdstid
Ugenorm på 37 timer, dvs. at arbejde herudover er overarbejde.

Overarbejde
Overarbejde afspadseres i forholdet 1:1,5. (Overarbejde, der ikke er afspadseret inden 2 måneder afspadseres i forholdet 1: 2). Overarbejde kan afkøbes.

Genetillæg
For arbejde mellem kl. 17 og kl. 6.00 alle ugens dage samt for at arbejde på lørdage og helligdage, samt for arbejde på juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag i tidsrummet kl. 6.00 til kl. 17 ydes et tillæg i timen på kr. 80.
Efter aftale kan betaling erstattes af arbejdstids reduktion i forholdet 1:1,5 pr. arbejdstime præsteret på forskudte tidspunkter.

Rådigheds- og genetillæg
Efter aftale kan der betales fast tillæg som betaling for genetillæg og overarbejde.

Ferie
6 ugers ferie. Ferietillæg på 2%. Feriegodtgørelse på 13%.

Sygdom
Fuld løn under sygdom.

Børns sygdom
Fri med løn de 2 første dage for hjemmeboende barn under 14 år.

Barsel
Medarbejdere – uanset køn – har ret til normal løn i 12 uger i forbindelse med barselsorlov. Barselsdagpenge tilfalder Radio Als.

Efteruddannelse
Det tilstræbes, at medarbejderne deltager i en uges faglig relevant efteruddannelse pr. ansættelsesår, betalt af virksomheden.

Pension
Pensionsbidragene følger de til enhver tid aftalte reguleringer i Industriens Overenskomst.
Virksomhedens bidrag er 8.6 %. Medarbejderens bidrag er 4.3 %

Tags: Radio webmaster@journalistforbundet.dk

Hent overenskomst

Tillidsrepræsentant