Mediaprovider 2011 - 2012

Del:
Overenskomsten dækker redaktionelle medarbejdere på Mediaprovider as samt virksomheder, hvori Mediaprovider as kontrollerer mere end 50% af aktiekapitalen, og som er underlagt samme redaktionelle ledelse. Magasiner og netmedier: ComOn, CRN, GEAR, og Mediamac.

Resume:

Overenskomsten er gældende fra 1. januar 2011 til 31. december 2012.

Overenskomstens løbetid
1.1.11 - 31.12.12.

Grundløn
Kr. 20.900,- pr. 1. januar 2009. Herudover personlige løndele i.f.t. kvalifikationer, uddannelse og erhvervserfaring.
Desuden flexibel løn, hvor 20% af den samlede løn kan aftales som forskellige personalegoder, pension eller forsikring efter eget valg, eller ferie/fridage efter aftale.

Arbejdstid
37 timer pr. uge.

Overarbejde
Afspadsering 1:1½.

Ferie
6 uger årligt, heraf mindst 4 uger i sommerperioden. Den 24. december og 31. december er betalte fridage. Grundlovsdag er halv fridag.

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt. Kan max. opsamle 3 uger.

Pension
7% fra arbejdsgiver af bruttoløn og 3½ % eget bidrag.

Barselsorlov
Fuld løn under barselsorlov, fædreorlov og adoption i en periode svarende til dagpengeperioden, dog højst fuld løn i op til 28 uger.

Børns sygdom
Fri med løn på barn under 14 års første sygedag.

Tags: Magasiner, Overenskomst webmaster@journalistforbundet.dk