Jyllands-Posten 2012-2014, DMA

Del:
Overenskomsten omfatter Jyllands-Posten

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.3.12 - 28.2.14

Grundløn
Anciennitetsbestemt fra 1.trin (29.810kr.) til 30.trin (36.512 kr.).

Tillæg
Minimum personligt tillæg 1. halve år: kr./mdr. 631,38
Minimum personligt tillæg efter 1. halve år: kr./mdr  2.136,35

Genetillæg
Kl. 20-24 kr. 65,70 pr. time.Kl. 24-06 kr. 86,60 pr. time. Tilkald mellem 24-08 nattillæg på 1.731,00 kr. Lør-, søn- og helligdage 508,40 kr. pr. dag.

Arbejdstid
37 timer pr. uge.

Overarbejde
Afspadsering 1:2.

Ferie
8 uger årligt.

Ferietillæg
1,6% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat
2 måneders orlov med løn for hvert 6 års ansættelse. Efter 12 års ansættelse dog for hvert fjerde år.

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt.

Pension
15% af arbejdsgiver af max. 343.069,40 kr. årligt.

Barselsorlov
Normal løn.

Børns sygdom
Fri med løn af hensyn til pasning af hjemmeboende barn under 15 år på dettes første sygedag.

Arbejdsredskaber
Tilskud til telefon med 1.106 kr. i kvartalet. Betalt tv-licens. Spørg i øvrigt om lokale aftaler.

Andre goder
Medarbejdere over 60 år og medarbejdere med børn under 9 år har ret til nedsat arbejdstid med uændret pensionsindbetaling og forholdsvis mindre lønreduktion. Medarbejdere, der gå på efterløn, modtager fuldt pensionsbidrag til det 67 år og har ret til 200 timers beskæftigelse årligt. Ved opsigelse grundet bladets forhold ydes 3 mdrs. fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50 årige med 10 års ansættelse.

Tags: Dagblade, JP/Politikens Hus, Overenskomst webmaster@journalistforbundet.dk