Jyllands-Posten 2014-2017, DMA

Del:
Overenskomsten omfatter Jyllands-Posten

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.3.14 - 28.2.17

Grundløn
Anciennitetsbestemt fra 1.trin (25.000 kr.) til 30.trin (31.942 kr.).

Tillæg
Minimum personligt tillæg efter et år: 1.000 kr.


Genetillæg
Kl. 20-24 kr. 66.35 pr. time. Kl. 24-06 kr. 87,45 pr. time. Tilkald mellem 24-08 nattillæg på 1.748,30 kr. Lør-, søn- og helligdage 516,00 kr. pr. dag.

Arbejdstid
37 timer pr. uge.

Overarbejde
Afspadsering 1:2.

Ferie
8 uger årligt.

Ferietillæg
1,6% af den ferieberettigende løn udbetalt med aprillønnen.

Orlov/sabbat
For ansatte pr. 28. februar 2014 ret til to måneders orlov efter nærmere beskrevet regelsæt. Ordningen er under afvikling i en længere overgangsperiode. For nyansatte efter 1. marts 2014 er der ret til orlov uden løn for hvert 6 års ansættelse. Efter 12 års ansættelse dog for hvert fjerde år.

Efteruddannelse
Ret til 1 uge årligt med løn og udgifter betalt.

Pension
Virksomheden 8,6 og medarbejderen 6,3 af den pensionsgivende løn.

Barselsorlov
Kvinder: Fuld løn fra 4 uger før fødsel og indtil 14 uger efter fødsel.
Mænd: Fuld løn under fædreorlov i 2 uger inden udløbet af de 14 uger efter fødsel.
Fuld løn under forældreorlov i op til 12 uger i ugerne 15-52 efter fødsel til hver af forældrene

Børns sygdom
Fri med løn af hensyn til pasning af hjemmeboende barn under 15 år på dettes første sygedag.

Andre goder
Medarbejdere over 60 år og medarbejdere med børn under 9 år har ret til nedsat arbejdstid med uændret pensionsindbetaling og forholdsvis mindre lønreduktion. Medarbejdere, der gå på efterløn, modtager fuldt pensionsbidrag til det 67 år og har ret til 200 timers beskæftigelse årligt. Ved opsigelse grundet bladets forhold ydes 3 mdrs. fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50 årige med 10 års ansættelse.

Tags: Dagblade, JP/Politikens Hus, Overenskomst webmaster@journalistforbundet.dk