Grønlands Selvstyre 2013-2016

Del:
Grønlands Selvstyre overenskomsten omfatter journalister m.v. (pressefotografer, programmedarbejdere, versionister, informationsmedarbejdere, informationschefer) og driftsteknikere m.v. (film- og TV-produktionsteknikere (FTP’ere), medieteknikere, AV-assistenter, MTM-uddannede) ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret, Nukissiorfit, Teleport A/S, A/S Boligselskabet INI eller kommunerne i Grønland m.v.

Resume:

Overenskomsten omfatter: 

Journalister m.v. (pressefotografer, programmedarbejdere, versionister, informationsmedarbejdere, informationschefer) og driftsteknikere m.v. (film- og TV-produktionsteknikere (FTP’ere), medieteknikere, AV-assistenter, MTM-uddannede) ansat i virksomheder eller institutioner under Selvstyret eller kommunerne i Grønland m.v.

For journalistelever og FTP-elever findes særskilte overenskomster – se linket til højre.


Overenskomstens løbetid:
1.4.2013- 31.3.2016

Grundløn

1. april 2013 udgør grundlønnen for journalister og driftsteknikere m.v. fra 21.867,13 kr. til 25.197,15 kr. pr. måned afhængig af anciennitet.

1. april 2014 udgør grundlønnen for journalister og driftsteknikere m.v. fra 22.189,81 kr. til 25.568,98 kr. pr. måned afhængig af anciennitet.


Tillæg
Foruden grundlønnen kan der ydes personlige tillæg efter kvalifikationer og opgavens karakter.

Desuden kan der efter aftale ydes tillæg for særlige stillinger og opgaver.

Genetillæg
For hel eller delvis vagttjeneste/beordret arbejde på hverdage ydes følgende tillæg i tidsrummene:

                                            Journalister m.v.                   Driftsteknikere m.v.

kl. 00.01 – 05.00                    217,00 kr.                             125,00 kr.

kl. 05.01 – 08.00                    211,00 kr.                             72,00 kr.

kl. 18.00 – 20.00                    153,00 kr.                             55,00 kr.

kl. 20.01 – 24.00                    158,00 kr.                             95,00 kr.

 For vagttjeneste/beordret arbejde på lørdage samt søn- og helligdage ydes følgende tillæg:

                                            Journalister m.v.                   Driftsteknikere m.v.

pr. dag                                                                            370,00 kr.

første 8 timer                        330,00 kr.

herefter                                330,00 kr.

For bagvagter/programvagter samt hjemmevagter honoreres særskilt.


Arbejdstid
Normal arbejdstid er 40 timer ugentlig (inkl. ½ times daglig frokostpause) svarende til gennemsnitlig 173 1/3 timer månedligt.

Overarbejde
Arbejdstid udover den normale ugentlige arbejdstid, som er beordret, kontrolleret og godkendt som overarbejde, kompenseres med tjenestefrihed i forholdet 1 : 1,5 - alternativt i form af overarbejdsbetaling i samme forhold.

Ferie
Ret til 5 ugers årlig ferie med løn, som afvikles i ferieåret 1. februar til 31. januar.

Ferietillæg
Der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5 % af lønnen det foregående år ved afholdelse af ferie med løn.

Desuden ydes et ferierejsetillæg på 700 kr. pr. måned – til journalister m.v. ansat før 1. januar 1996 ydes i stedet en feriefrirejse for hvert andet ansættelsesår.


Orlov/sabbat
Journalister m.v. opnår efter 2 års ansættelse op til 1 uges tjenestefrihed med løn årligt og efter yderligere 2 år op til 2 uger årligt.

Driftsteknikere m.v. opnår efter 2 års ansættelse 3 dages tjenestefrihed med løn årligt. 

Efteruddannelse
Efter 5 års ansættelse ydes tjenestefrihed med løn i indtil 6 måneder med henblik på supplerende uddannelse – herefter opnås retten igen efter 4 års ansættelse.

Desuden ydes tjenestefrihed med løn i op til 1 måned til efteruddannelse af kortere varighed.

 
Pension
Som bidrag til driftsteknikeres m.v. pension ydes 6,84 % af lønnen fra arbejdsgiveren og den ansatte yder 3,42 %.

Som bidrag til journalisters m.v. pension ydes 10 % af lønnen fra arbejdsgiveren, og den ansatte yder 5 %.

Barselsorlov
Moderen har ret til fravær fra arbejdet med løn 2 uger før forventet fødsel og 15 uger efter.

Faderen har ret til fravær fra arbejdet med løn 3 uger efter fødslen og før uge 16 efter fødslen.

Moderen eller faderen har ret til fravær fra arbejdet med løn i tilsammen 17 uger efter uge 15 efter fødslen.

Børns sygdom
Mulighed for tjenestefrihed med løn til pasning af mindreårigt barns første sygedag, og op til 12 dage ved hospitalsindlæggelse af børn under 13 år.

Andre goder

Der er desuden særlige vilkår for bl.a. til- og fratrædelsesrejser, omsorgsdage m.m., og Funktionærlovens regler om sygdom og opsigelse er gældende.

Tags: stat region kommune, Overenskomst webmaster@journalistforbundet.dk