Folkekirkens Nødhjælp 2015-201

Del:

Resume:

Overenskomstens løbetid
1.04.2015 – 31.03.2018

Grundløn
Følger overenskomsten mellem Staten (Finansministeriet) og DJ.

Tillæg
Rådighedstillæg, funktionstillæg, kvalifikationstillæg og engangstillæg.

Genetillæg
-

Arbejdstid
37 timer ugentligt

Overarbejde
Afspadseres 1:1½

Ferie
5 ugers ferie + 5 feriefridage
Øvrige fridage mv. fremgår af personalehåndbog.

Ferietillæg og feriegodtgørelse
1,5 % iht. Ferieloven
12,5 % feriegodtgørelse ved fratræden
Nyuddannede har ret til fuld løn under ferie i 1 eller 2 uger i detb første ferieår afhængigt af ansættelsestidspunktet.

Opsigelse
Funktionærlovens opsigelsesvarsler

Orlov/sabbat
2 ugers orlov med løn hvert 4. år.

Efteruddannelse
Adgang til efteruddannelse. FKN er medlem af Pressens Uddannelsesfond.

Pension
1.04.2011: 12,17 % fra FKN. 6,08 % fra medarbejderen.

Barselsorlov
Løn under barselsorlov i henhold til overenskomsten for akademikere i Staten.

Børns sygdom
Fri med løn på barns 2 første sygedage i henhold til overenskomsten for akademikere i Staten..

Børne-omsorgsdage
2 omsorgsdage pr. kalenderår til børn under 7.

Link til FKN: http://www.noedhjaelp.dk/

webmaster@journalistforbundet.dk