Ophavsretsloven på 30 sek.

Del:
De fleste af Dansk Journalistforbunds medlemmer skaber ophavsretligt beskyttede værker som led i deres daglige arbejde.

Beskyttede værker

Billeder, film og litterære tekster kan nyde ophavsretlig beskyttelse, hvis værket opfylder et krav om såkaldt værkshøjde. Kravene til værkshøjde varierer, afhængigt af hvilket værk der er tale om. Langt de fleste værker, som DJ's medlemmer skaber, opfylder kravene om værkshøjde.

Ophavsmanden til værket, er den fysiske person, som eksempelvis har taget et fotografi, skrevet en artikel eller klippet en dokumentarfilm. Se DJ's oversigt over hvilke værker der typisk er beskyttede.

Ophavsmanden har en række rettigheder til værket. Disse rettigheder kan opdeles i to hovedgrupper, enerettighederne og de ideelle rettigheder:

Enerettighederne

Enerettighederne er ophavsmandens ret til at råde over værket ved

  • Eksemplarfremstilling (fx trykning af aviser, magasiner, fotografier)
  • Tilgængeliggørelse for almenheden (fx udsendelse i tv og radio, offentliggørelse på internettet, offentlig visning af tv).

De ideelle rettigheder

De ideelle rettigheder består af

  • Retten til at blive krediteret/navngivet
  • Beskyttelsen mod at værket bliver brugt på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmanden.

Undtagelser

Der gælder dog visse undtagelser til den ophavsretlige beskyttelse. Du kan således i et begrænset omfang bruge andres værker uden ophavsmandens samtykke.

Du kan læse mere her i Brug af ophavsretligt beskyttede værker.

Grønland

Ophavsretsloven er også gældende i Grønland - dog med enkelte afvigelser.

Læs mere

Du kan læse mere i "Ophavsret for begyndere - En bog til ikke-jurister" af Morten Rosenmeier.

Tags: Ophavsret webmaster@journalistforbundet.dk

Relateret indhold

Billedkunst, Tekst og Node
Hos non-profit organisationen Copydan skraber de pengene ind for de ophavsrettigheder, firmaer og institutioner skal betale for, hver gang de kopierer en tekst eller et billede. Som freelancer...
Læs mere
Hjælp UNESCO med at beskytte din ytringsfrihed på nettet
I Danmark skabte det røre, da Apple nægtede at sælge Peter Øvig Knudsens bøger, for di de indeholdt nøgenbilleder. Og røret blev ikke mindre, da Facebook også nægtede at vise billederne. Nu vil...
Læs mere
Derfor er jeg medlem af DJ
Medlemmer i DJ fortæller personlige beretninger om, hvornår og hvordan de har haft brug for en særlig indsats fra DJ. 'Journalisten' bringer i vinteren 11/12 en lang række medlemshistorier...
Læs mere

Relaterede nyheder

Mogens Blicher genvalgt som europæisk journalist-præsident
Ved EFJ’s generalforsamling i Sarajevo i sidste ude blev tidligere DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård valgt for en ny treårig periode. Fokus er på kamp for frihed i medierne og på at genoprette...
Læs mere
Fotograf efter brud på ophavsretten: ”Det er en evig kamp”
For fotograf Neel Munthe-Brun har DJ’s jurister været en afgørende hjælp, da et dansk forlag ikke ville anerkende, at de brød ophavsretten i forbindelse med udgivelsen af en designbog...
Læs mere
Sådan fordeler DJ Copydans AV-midler
Nyt system til fordeling af Copydan-midler i DJ skaber større sikkerhed for, at midlerne fordeles til den enkelte rettighedshaver. DJ ønsker mest mulig åbenhed om fordeling af rettighedsmidler...
Læs mere