Ophavsret

Del:
Ophavsretten er vigtig. Skabelsen af ophavsretligt beskyttede værker er det arbejdsmæssige omdrejningspunkt for de fleste af Dansk Journalistforbunds medlemmer.

Ophavsretten giver brød på bordet

De fleste af DJ's medlemmer skaber ophavsretligt beskyttede værker som led i deres daglige arbejde. Dette gælder også kommunikatører.

Ophavsretten sikrer, at de værker, som DJ's medlemmer skaber, som udgangspunkt ikke kan udnyttes af andre. Derfor kan det betale sig for dagblade, TV-stationer og andre medier at investere i skabelsen af ophavsretligt beskyttede værker. Det giver arbejde til DJ's medlemmer.

Ophavsretsloven

Ophavsretsloven fastlægger, hvilke værker der skal nyde beskyttelse, og hvilke rettigheder ophavsmanden til værket har.

Dette er overordnet forklaret i Ophavsretsloven på 30 sek.

Der gælder dog visse undtagelser til den ophavsretlige beskyttelse. Du kan i et begrænset omfang bruge andres værker. Du kan læse mere her om Brug af ophavsretligt beskyttede værker.

Krænkelse af ophavsrettigheder

Af og til sker det desværre også, at der er nogen, som af den ene eller anden årsag kommer til at krænke ophavsrettighederne til værker skabt af DJ's medlemmer.

Du kan læse mere om krænkelser og hvordan DJ kan hjælpe dig under Krænkelse af ophavsrettigheder.

Overdragelse af ophavsrettigheder

De fleste af DJ's medlemmer ville ikke have arbejde, hvis ikke de kunne overdrage rettighederne til deres værker til et medie, til en virksomhed eller til en offentlig myndighed. Dette gælder både fastansatte og freelancere.

Læs mere om reglerne for overdragelse og få gode råd under Overdragelse af ophavsrettigheder.

Ophavsretten giver ophavsretsmidler

DJ og DJ's medlemmer gør en stor indsats for ikke at overdrage alle ophavsrettigheder uden at få en rimelig betaling herfor. Det er denne indsats, som gør, at DJ's ophavsretsfond og Copydan kan dele millioner ud til forbundets medlemmer og andre rettighedshavere.

Du kan læse mere om ophavsretsmidlerne, og hvordan du får fingrene i midlerne under Ophavsretsmidler.

Idébeskyttelse

Hvordan støtter du din idé og hvad stiller du op, hvis du alligevel opdager, at din idé er blevet stjålet?

Læs mere om idébeskyttelse under afsnittet Hvordan beskytter jeg en god idé?

Tags: Ophavsret webmaster@journalistforbundet.dk

Ophavsret og freelancere

Genveje til rådgivning om ophavsret særligt målrettet freelancere

Ophavsret og kommunikatører

Genvej til rådgivning om ophavsret for kommunikatører

Krænkelse: For dig som har prøvet det før

Genveje til DJs rådgivning om krænkelser af dine ophavsrettigheder